Nr.p.k. Nosaukumus Stundu skaits Apraksts
1. Kinologa amata kandidāts (tālmācība) 16 Programma sniedz zināšanas par kinoloģijas dienestu, tā vēsturi, kinoloģijā izmantojamiem terminiem, nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, drošības pasākumu ievērošanu darbā ar dienesta suni, dienesta suņu specializācijām Valsts policijā un citās Latvijas tiesībsargājošās institūcijās, un suņu fizioloģiju un aprūpi.
2. Pamatapmācība darbam ar policijas dienesta suni 160 Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, kuras dienesta pienākumus turpmāk veiks vai jau veic ar suni, darbam kinologa amatā un dienesta suņa turpmākai apmācībai, izmantošanai un aprūpei tiesībaizsardzības iestādēs.
3. Kinologa darbs ar kucēnu (sākumposms) 400 Profesionālās izglītības programmas mērķis ir  sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, kura dienesta pienākumu veic kopā ar suni, darbam ar dienesta suni un kucēnu tālākai apmācībai un izmantošanai tiesībaizsardzības iestādēs kā dienesta suni.
4. Kinologa darbs ar kucēnu (sākumposms) odoroloģijas specializācijā 240 Programmas mērķis ir sagatavot amatpersonas darbam ar dienesta suni un kucēnu tālākai apmācībai un izmantošanai odoroloģiskās ekpertīzes specializācijā.
5. Kinologa darbs ar dienesta suni (sākumposms) 240 Programmas mērķis ir sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu kinologus darbam ar dienesta suni, kas ir vecāks par 7 mēnešiem un ir atzīts par derīgu dienestam, tālākai apmācībai.
6. Kinologa darbs sabiedriskās kārtības uzturēšanai, izmantojot dienesta suni 456 Profesionālās izglītības programmas mērķis ir  sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, kura dienesta pienākumu veic kopā ar suni, darbam sabiedriskās kārtības uzturēšanai. Programmas apguves obligātais nosacījums - programmas apguvē izglītojamais piedalās ar sev piesaistīto dienesta suni, kas atzīts par derīgu dienestam un apmācībām, un ar kuru kinologs turpmāk pildīs dienesta pienākumus.
7. Paklausības un kontroles apmācība dienesta suņiem 80 Programmas mērķis ir pilnveidot kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņu paklausības un kontroles apmācībā.
8. Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu meklēšanā un uzņemšanā notikumu vietā 80 Programma pilnveido kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par dienesta suņu apmācību cilvēka atstāto smaržu pēdu meklēšanā un uzņemšanā, kā arī pilnveido kinologu teorētiskās zināšanas dienesta suņu izmantošanā.
9. Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā notikumu vietā pilsētas apstākļos 80 Programma pilnveido kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņa izmantošanas taktikā cilvēka atstāto smaržu pēdu dzīšanā pilsētas apstākļos.
10. Lietisko pierādījumu (ar cilvēka smaržu kontaminētu priekšmetu) meklēšana, izmantojot dienesta suni. 80 Programmas mērķis ir pilnveidot kinologu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņu apmācībā un izmantošanā lietisko pierādījumu meklēšanai notikuma vietā.
11. Dienesta suņu izmantošanas kvalitātes paaugstināšana objektu ar cilvēka smaržu meklēšanā, lokalizēšanā un uzradīšanā 80 Programmas mērķis ir pilveidot kinologa teorētiskās zināšānas un praktiskās iemaņas dienesta suņu izmantošanā objektu ar cilvēka smaržu meklēšanā notikumu vietās, kā arī dienesta suņu iemaņu pilnveidošana objektu ar cilvēku smaržu meklēšanā, lokalizēšanā un uzrādīšanā.
12. Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanas principi un dienesta suņu izmantošana tajā 40 Programma sniedz kinologiem teorētiskās zināšanas un pilnveido praktiskās iemaņas meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanā, izmantojot dienesta suņus.
13. Pazudušu personu meklēšanas taktika mežā un apvidus teritorijās, izmantojot dienesta suni 65 Programma pilnveido teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā ar dienesta suņu izmantošanu pazudušu personu meklēšanā.
14. Kinologa taktiskā rīcība likumpārkāpēju meklēšanā un aizturēšanā notikuma vietā 80 Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par bīstamu personu meklēšanu un aizturēšanu notikuma vietā
15. Personas aizturēšana izmantojot dienesta suni uzpurnī 80 Programma sniedz teorētiskas zināšanas un pilnveido praktiskās iemaņas dienesta suņu izmantošanā personu aizturēšanai, nenodarot aizturamai personai traumas, kas var rasties suņu kodiena rezultātā, kā arī attīstīt dienesta suņiem iemaņas veikt aizsardzības funkciju uzpurnī.
16. Narkotisko un psihotropo vielu meklēšana notikuma vietā, izmantojot dienesta suni 40 Programmas mērķis ir pilnveidot kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņu apmācībā un izmantošanā narkotisko un psihotopo vielu meklēšanā.
17. Narkotisko un psihotropo vielu meklēšana pie cilvēkiem, izmantojot dienesta suņus 80 Programma sniedz gan teorētiskās zināšanas kinologam, gan attīsta praktiskās iemaņas dienesta suņiem, lai konstatētu narkotiskās vielas pie personām naktsklubos, koncertos utt.
18. Narkotisko un psihotorpo vielu meklēšanas taktika, izmantojot dienesta suņus 150 Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par dienesta suņu izmantošanu narkotisko vielu meklēšanā, kā arī attīsta dienesta suņa spējas narkotisko vielu meklēšanā:     Apdzīvotās telpās; Neapdzīvotās telpās; Transportlīdzeklī; Apvidū
19. Dienesta suņu meklēšanas iemaņu kvalitātes paaugstināšana narkotisko un psihotropo vielu meklēšanā 40 Programmas mērķis ir pilnveidot un padziļināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā ar dienesta suņu izmantošanu narkotisko un psihotropo vielu meklēšanā
20. Kinologa darbs sabiedriskās kārtības uzturēšanai, izmantojot dienesta suni (2.specializācijas grupa) 456 Profesionālās izglītības programmas mērķis ir sagatavot tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, kuras dienesta pienākumu veic kopā ar suni, darbam sabiedriskās kārtības uzturēšanai (noteiktā 2.specializācijas grupa: pazudušu personu meklēšana, pēdu meklēšana, lietisko pierādījumu meklēšana). Programmas apguves obligātais nosacījums – programmas apguvē izglītojamais piedalās ar sev piesaistīto dienesta suni, kas atzīts par derīgu dienestam un apmācībām, un ar kuru kinologs turpmāk pildīs dienesta pienākumus.
21. Pirmās palīdzības sniegšana dienesta suņiem 24 Pilnveidot kinologu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā dienesta sunim.
22. Kinoloģijas praktisko nodarbību organizēšana 40 Pilnveidot klausītāja teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas kinoloģijas praktisko nodarbību sagatavošanā, vadīšanā un apmācību organizēšanā.