UA seminara titulbilde

Maija vidū, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju un Nacionālo bruņoto spēku Militāro policiju, organizējām semināru “Problēmjautājumi saistībā ar kara noziegumu izmeklēšanu (balstoties uz pieredzi pēc Krievijas Federācijas iebrukuma)”.

UA seminars 1

Starptautiskajā konferencē uzstājās eksperti no Ukrainas, ietverot gan mācībspēkus no augstākās izglītības iestādēm, gan tiesu medicīnas ekspertus, gan militārās jomas pārstāvjus, nodrošinot sekmīgu un profesionālu sadarbību starp Ukrainas un Latvijas iestādēm, apmainoties ar teorētiskajām zināšanām un praktisko pieredzi.

UA seminars 2

Tika aplūkotas tēmas, kas saistītas ar Ukrainas tiesībaizsardzības iestāžu strukturālajām izmaiņām un sarežģījumiem, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas īpatnībām tiešās karadarbības zonās,  īpaši akcentējot kara noziegumu dokumentēšanas un izmeklēšanas specifiku.

UA seminars 3

Izsakām pateicību sadarbības partneriem un visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību diskusijās.