Valsts policijas koledžas un Murjāņu sporta ģimnāzijas pārstāvju kopbilde pie Valsts policijas dienesta transportlīdzekļa

Šī gada 9. maijā Valsts policijas koledžas (VPK) direktors Dmitrijs Homenko un Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) direktors Sergejs Čevers parakstīja sadarbības līgumu izglītības pasākumu jomā. Šāda savstarpējas sadarbības veicināšana ļaus organizēt pedagogu un izglītojamo pieredzes apmaiņu, jauniešiem sniegt zināšanas un ieinteresēt par tiesību zinātnes nozari un dienestu Valsts policijā, arvien vairāk veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, kā arī piesaistīt fiziski attīstītus un erudītus jauniešus mācībām VPK un  dienestam Valsts policijā.

Valsts policijas koledžas un Murjāņu sporta ģimnāzijas pārstāvji sēž pie galda un runājas

“Jauniešu savstarpējā pieredzes apmaiņa un neformālā komunikācija ir veids, kā veicināt informācijas apmaiņu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, vienam otru motivēt un iedvesmot pilnveidoties un attīstīties. No vienas puses šis sadarbības formāts sniegs iespēju sportiskajiem un erudītajiem Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņiem paraudzīties uz plašajām karjeras iespējām policijā, no otras puses – ļaus mūsu kadetiem gūt motivāciju un iedvesmu sevi fiziski attīstīt un pilnveidot, lai spētu pēc iespējas profesionālāk un sekmīgāk pildīt savus dienesta pienākumus,” uzsver VPK direktors Dmitrijs Homenko.

Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko un Murjāņu sporta ģimnāzijas direktors Sergejs Čevers paraksta sadarbības līgumu

Jau zināms, ka sarunas par sadarbības attīstību starp abām izglītības iestādēm uzsāktas pērnā gada vasaras sākumā, kad Valsts policijas un VPK vadība viesojās Murjāņos, taču šobrīd klātesot arī VPK direktora vietniecei Anitai Fišerei, Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) absolventiem – VPK Sporta katedras vadītājam Oskaram Vaisjūnam un VPK kadetam Kristeram Aparjodam, kā arī MSĢ trenerim Andrim Smočam parakstīts abu izglītības iestāžu sadarbības līgums.

Valsts policijas koledžas un Murjāņu sporta ģimnāzijas pārstāvju kopbilde pēc sadarbības līguma parakstīšanas