scitno_090922Titul foto.jpg

Aktīvi iesaistoties ErasmusPlus programmā, Valsts policijas koledžas direktora vietniece Anita Fišere un Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu katedras vadītāja Vita Zukule no šī gada 21. augusta līdz 26. augustam viesojās profesionālās pilnveides mobilitātē Policijas akadēmijā Ščitno, Polijā.

Vizītes laikā Valsts policijas koledžas pārstāves tikās ar Policijas akadēmijas Ščitno dekāni, studiju procesa nodrošināšanas struktūrvienību pārstāvjiem un akadēmisko personālu, tostarp Drošības un juridisko zinātņu fakultātes Policijas tiesību institūtu un Tiesību institūtu, kā arī Profesionālās izglītības un attīstības organizācijas katedras pārstāvjiem. Šo tikšanos laikā mūsu kolēģes ne tikai pastāstīja par darba organizāciju un studiju programmām Valsts policijas koledžā, bet arī guva priekšstatu par izglītības sistēmu Polijā, kompetenču nodalīšanu starp Polijas policijas skolām un Policijas akadēmiju Ščitno, Policijas akadēmijā Ščitno īstenotajām studiju programmām un atsevišķu studiju kursu saturu, īpašu uzmanību vēršot izmeklētāju apmācībai un tēmām par ģimenes vardarbību un policijas kompetenci reaģējot uz to, kā arī profesionālās pilnveides īstenošanas un plānošanas procesu akadēmijā.

Tāpat apmeklēta sporta halle un šautuve, aplūkots pieejamais materiāli tehniskais nodrošinājums, bibliotēka un lasītavas telpas, mācību telpas, simulācijas mācību centrs, kurā tiek pilnveidotas profesionālās prasmes policijas virsniekiem policijas taktikā dažādu masu pasākumu vai nemieru laikā, un kriminālistikas ekspozīcija, kurā atradās dažādi noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas rīki un iekārtas, kas izmantotas īstos noziedzīgos nodarījumos.

Gūtā pieredzes apmaiņa pirms jaunā mācību gada sākuma iedvesmoja un ļaus labo praksi integrēt Valsts policijas koledžas formālās un neformālās izglītības programmās.

scitno_090922_1.jpg

 

scitno_090922_2.jpg