Semināra par inovatīvām mācību metodēm izglītībā dalībnieku kopbilde Valsts policijas koledžas vestibilā

Šodien, 20. maijā, Valsts policijas koledžā (VPK) norisinājās seminārs “Digitālā komunikācija un inovatīvas mācību metodes tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku izglītošanā”. Tā laikā VPK direktora vietniece Anita Fišere informēja par VPK izglītības procesa administrēšanas sistēmu, VPK Tiesību zinātņu katedras lektors Aivis Ivaško dalījās pieredzē par XVR simulācijas apmācību un tā integrēšanu mācību vidē, bet VPK Policijas tiesību katedras docente Ērika Krutova stāstīja par Moodle sistēmas izmantošanu Valsts policijas personāla apmācībā.

Seminārā piedalījās arī eksperti no Valsts robežsardzes koledžas, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Saldus tehnikuma, kā arī Samsung un CloudStudy pārstāvji. Semināra dalībnieki vērsa uzmanību digitālajai videi nākotnes izglītojamo komunikācijā, digitālās izglītības attīstības perspektīvām tiesībsargājošās iestādēs, tālmācības platformu izmantošanai personāla apmācībā, digitālās komunikācijas iespējām darba vidē un inovatīvām metodēm izglītībā.

Esam pateicīgi ikvienam semināra dalībniekam par sniegto pieredzes apmaiņu, vērtīgajām un iedvesmojošajām atziņām. Gūtās zināšanas un idejas motivē kļūt arvien inovatīvākiem un mūsdienīgākiem!