ok_foto.jpg

Kāpēc pedagogiem ir svarīgi piedalīties programmas ErasmusPlus mobilitātē? Tā ir iespēja sevi izaicināt un pilnveidot, nodrošināt profesionālās pieredzes apmaiņu, iedvesmoties, gūt jaunas idejas un īstenot tās mācību procesā. Tāpat šāda veida pieredzes apmaiņa veicina sadarbības ar citu valstu pedagogiem nostiprināšanu, kopīgu mācīšanas procesa un metodikas analizēšanu, inovāciju izglītībā un dažādu ar to saistītu izaicinājumu apspriešanu.

Valsts policijas koledžas (VPK) Humanitārās katedras lektore Olga Kibaļņika jau trīs reizes ir piedalījusies Erasmus+ mobilitātes programmā. Pirmajā reizē, 2017. gadā, viņa apmeklēja Saksijas policijas augstskolu Rotenburgā, Vācijā. Tur gūtā pieredze viņu tik ļoti sajūsminājusi, ka nolēmusi piedalītos šāda veida pieredzes apmaiņā arī turpmāk.

Otro reizi, 2018. gadā, VPK lektore viesojusies Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā Tallinā. Arī toreiz viņa guvusi neaizmirstamu pieredzi, kas motivējusi ne tikai pašai attīstīties un pilnveidoties, bet mācību procesā īpaši ņemt vērā globālās tendences izglītībā, psiholoģijā, didaktikā un psiholingvistikā.

Arī šī gada martā mūsu lektore devās Erasmus+ mobilitātē uz Poliju, lai Policijas akadēmijas Ščitno kadetiem vadītu angļu valodas lekcijas, stāstot par Latviju, Latvijas Valsts policiju, Valsts policijas koledžu un mūsu identitāti, kā arī runājot par tēmu “Sabiedriskā kārtība”.

“Kopā ar kadetiem diskutējām par speciālo terminoloģiju angļu valodā, viņiem īpaši patika lekcijas forma – dialogs, kā arī moderno tehnoloģiju izmantošana. Kadeti atklāti un aktīvi dalījās pieredzē par aktualitātēm, šī brīža izaicinājumiem izglītības iegūšanas procesā un karjerā Polijā,” pēc vizītes uzsver O.Kibaļņika.

Aprakstot mobilitātes pieredzi Policijas akadēmijā Ščitno, lektore izceļ viesmīlību, laipno uzņemšanu un cieņas izrādīšanu Latvijai – visu vizītes laiku pie akadēmijas plīvojis Latvijas karogs.

Būtiski, ka mobilitātes programmā lektore stiprinājusi gan profesionālo pieredzi, gan izzinājusi ārvalstu kolēģu materiāli tehnisko nodrošinājumu un iespējas, tādējādi smeļoties jaunas idejas, kuras īstenot mācību procesā arī Latvijā. Policijas akadēmijas Šcitno pārstāvji sniedza iespēju VPK lektorei izpētīt mācību simulāciju centru, kurā tiek pilnveidotas policistu profesionālās prasmes policijas taktikā, un kriminālistikas ekspozīciju, kurā atrodami rīki un ierīces, kas izmantotas pavisam īstos noziedzīgos nodarījumos, u.c.

Pēc došanās mobilitātes programmās VPK Humanitārās katedras lektore Olga Kibaļņika uzsver: “Globālā līmenī šāda mobilitāte, kas realizēta ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem, sniedz apbrīnojamu rezultātu. Pieredze un emocijas, kas iegūtas docēšanas pieredzes apmaiņā, iedvesmo un motivē labo praksi integrēt Valsts policijas koledžas formālās un neformālās izglītības programmās. Ir svarīgi, lai katrs no lektoriem un docētājiem zinātu, ka ir iespējams piedalīties docēšanas pieredzē starptautiskā līmenī.”

Vēlam ikvienam VPK pedagogam atrast un izvēlēties sev atbilstošo pieredzes apmaiņas programmu, un vismaz reizi mūžā tajā piedalīties, lai gūtu jaunu pieredzi, pilnveidotu un izaicinātu sevi!