Valsts policijas koledžas  KONKURSS  “Par kadetu dalību  XII Starptautiskajā Eiropas policijas akadēmiju pasākumā Avilā, Spānijā”

Pamatojoties uz Spānijas Nacionālās policijas skolas  ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 29K, 30K, 31K, 32K studiju grupu kadetu dalībai  (turpmāk – konkurss) XII Starptautiskajā Eiropas policijas akadēmiju pasākumā (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2023.gada 23.oktobra līdz 2023.gada 27.oktobrim Avilā, Spānijā.

Pasākuma loģistika: 

1.

Norises vieta:

Avilā, Spānijā

2.

Norises laiks:

23.10.2023.-27.10.2023.

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

2

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Priekšroka ir kadetiem, kas nav piedalījušies pasākumos ārvalstīs 2023.gadā.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2023.gada 28.septembra līdz 2023.gada 9.oktobrim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv .