Konkurss_3_2023_Starp_studentu_pasakums_Gistrova_1303_17032023.jpg

Pamatojoties uz Meklenburgas - Priekšpomerānijas Publiskās pārvaldes, policijas un justīcijas profesionālās augstskolas  ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K studiju grupu kadetu dalībai  (turpmāk – Konkurss) Studentu apmaiņas pasākumā (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2023.gada 13.marta līdz 2023.gada 17.martam Publiskās pārvaldes, policijas un justīcijas profesionālās augstskolā Gistrovā, Vācijā.

Pasākuma loģistika:

1.

Norises vieta:

Gistrova, Vācija

2.

Norises laiks:

13.03.2023.-17.03.2023.

Ierašanās: 12.03.2023.

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

5

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2023.gada 19.janvāra līdz 2023.gada 1.februārim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv .

 

Konkursa pretendentu atlases pastāvīgās komisijas sēde notiks 2023.gada 6.februārī plkst.14.00 Padomes zālē.

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.