Izsludināta pieteikšanās studentu apmaiņas pasākumā policijas un justīcijas profesionālajā augstskolā Gistrovā, Vācijā.

Pamatojoties uz Meklenburgas - Priekšpomerānijas Publiskās pārvaldes, policijas un justīcijas profesionālās augstskolas  ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 39K, 40K, 41K, 42K, 43K studiju grupu kadetu dalībai  (turpmāk – Konkurss) studentu apmaiņas pasākumā (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2024.gada 11.marta līdz 2024.gada 15.martam Publiskās pārvaldes, policijas un justīcijas profesionālajā augstskolā Gistrovā, Vācijā.

Pasākuma loģistika: 

1.

Norises vieta:

Gistrova, Vācija

2.

Norises laiks:

11.03.2024.-15.03.2024.

Ierašanās: 10.03.2024.

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

5

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2024.gada 19.janvāra līdz 2024.gada 26.janvārim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv . Pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.