Valsts policijas koledžas  KONKURSS  “Par kadetu dalību  Starptautiskajā studentu nedēļā Hanna-Mindenē, Lejassaksijā, Vācijā”

Pamatojoties uz Lejassaksijas policijas akadēmijas  ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 39K, 40K, 41K, 42K, 43K studiju grupu kadetu dalībai  (turpmāk – konkurss) Starptautiskajā studentu nedēļā (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2024.gada 18.marta līdz 2024.gada 22.martam Hanna-Mindenē, Lejassaksijā, Vācijā.

Pasākuma loģistika:

 

1.

Norises vieta:

Hanna-Mindene, Lejassaksija, Vācija

2.

Norises laiks:

18.03.2024.-22.03.2024.

Ierašanās: 17.03.2024.

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

3

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2023.gada 9.oktobra līdz 2023.gada 20.oktobrim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv . Pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.