Konkurss_2024_Studentu_apmainas_nedela_Igaunija_Aprilis2024.jpg

Pamatojoties uz Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 34K, 35K, 36K, 37K, 38K studiju grupu kadetu dalībai  (turpmāk – Konkurss) Starptautiskajā nedēļā (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2024.gada 22.aprīļa līdz 2024.gada 26.aprīlim Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, Tallinā un Paikusē, Igaunijā .

Pasākuma loģistika: 

1.

Norises vieta:

Tallina un Paikuse, Igaunija

2.

Norises laiks:

22.04.2024.- 26.04.2024.

Ierašanās: 21.04.2024. Tallinā

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

2

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Priekšroka ir kadetiem, kas nav piedalījušies pasākumos ārvalstīs 2023.gadā.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2024.gada 19.janvāra līdz 2024.gada 8.februārim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv . Pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.