konkurss_4_2023_studentu_apmainas_nedela_igaunija_marts2023.jpg

Pamatojoties uz Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas ielūgumu, Valsts policijas koledža (turpmāk – Koledža) izsludina pieteikšanās Koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” 33K, 34K, 35K, 36K, 37K, 38K studiju grupu kadetu dalībai (turpmāk – Konkurss) I Studentu apmaiņas nedēļai (turpmāk – Pasākums), kas notiks no 2023.gada 27.marta līdz 2023.gada 31.martam Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijā, Tallinā un Paikusē, Igaunijā .
Pasākuma loģistika:

1.

Norises vieta:

Tallina un Paikuse, Igaunija

2.

Norises laiks:

27.03.2023.-31.03.2023.
Ierašanās: 26.03.2023. Tallinā

4.

Pasākumā valoda:

Angļu valoda

5.

Dalībnieku skaits no Koledžas:

3

 

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.

Konkursa pieteikums elektroniski jāiesniedz no 2023.gada 9.februāra līdz 2023.gada 21.februārim uz e-pastu cooperation@koledza.vp.gov.lv .

 

Konkursa pretendentu atlases pastāvīgās komisijas sēde notiks 2023.gada 24.februārī plkst.11.00 Padomes zālē.

Konkursa nosacījumi, atlases kritēriji, kārtība un pieteikuma veidlapa ir noteikti ar Koledžas 2022.gada 9.augusta pavēli Nr. 527 “Par vadlīniju par Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadetu pieteikšanās un atlases kārtību dalībai Valsts policijas koledžas īstenotajās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu aktivitātēs, ārvalstu starptautiskajos pasākumos vai mācībās apstiprināšanu”.