DSC_9012.jpg

Vakar, 27.oktobrī, Valsts policijas koledža Rīgā organizēja konferenci “Reaģēšana  ģimenes vardarbības gadījumos, iesaistīto institūciju kompetence un sadarbība”. Tās mērķis bija izzināt un veicināt ārvalstu un Latvijas institūciju, tostarp policijas iestāžu, pieredzes apmaiņu, apspriežot iestāžu kompetences un labās prakses piemērus ģimenes vardarbības novēršanā un varmākas nošķiršanā.

“Policistam ir tiesības pieņemt lēmumu par tūlītēju varmākas nošķiršanu, lai aizsargātu cietušo personu. Tomēr nereti cietusī persona nevēlas izmantot savas tiesības uz aizsardzību, un varmāka turpina ietekmēt upuri gan morāli, gan fiziski. Jāteic, ka sabiedrībā valda aplams priekšstats, ka vardarbība notiek tikai sociāli nelabvēlīgās ģimenēs. Praksē novērojams, ka arī izglītoti un turīgi cilvēki pret dzīvesbiedru vērš dažāda veida vardarbību, tāpēc policistam ir jābūt zinošam, kompetentam, pārliecinātam un profesionālam, lai spētu izvērtēt šo pietiekami sarežģīto situāciju un pieņemt pareizo lēmumu. Šī konference sniedz iespēju stiprināt zināšanas, apmainīties pieredzēm un veicināt ilgtermiņa sadarbību šajā jomā,” konferences atklāšanas uzrunā teica Valsts policijas koledžas direktora vietniece Anita Fišere.

Konferencē uzstājās eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Norvēģijas un Islandes, klātienē daloties zināšanās un pieredzē ar 67 tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām. Tāpat tika nodrošināta iespēja 460 dalībniekiem no dažādām iestādēm, tostarp Valsts policijas, pašvaldības policijas, sociālajiem dienestiem un bāriņtiesas, konferencei pieslēgties arī attālināti.

Uzstāšanos laikā apspriesta Latvijas un ārvalstu pieredze, dažādu institūciju kompetence un loma vardarbības ģimenē apkarošanā, reaģēšana un vardarbības draudu novēršana, pagaidu aizsardzība pret vardarbību, sadarbība ģimenes vardarbības novēršanā un tiesas kompetence, sociālās rehabilitācijas īstenošana, bērnu tiesību aizsardzība, lemjot jautājumu par nošķiršanu vai pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Savukārt diskusiju laikā eksperti vērsa uzmanību labajai praksei un problemātikai, analizējot ārvalstu un Latvijas iesaistīto institūciju kompetenci ģimenes vardarbības gadījumu novēršanā un mazināšanā, un institūciju sadarbību personu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

Pateicamies kolēģiem no Valsts policijas, Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Rīgas pašvaldības policijas, Lietuvas policijas skolas, Policijas akadēmijas Ščitno, Norvēģijas Policijas universitātes koledžas, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmijas, Islandes policijas par aktīvu dalību konferencē.

Konference “Reaģēšana  ģimenes vardarbības gadījumos, iesaistīto institūciju kompetence un sadarbība” organizēta atbilstoši Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmai „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas „Tematiskā konference par aktuāliem jautājumiem tiesībaizsardzības jomā” Nr. EEZ/DSF/VP/2022/4.