spanija_titul foto.jpg

No šī gada 23. oktobra līdz 29. oktobrim divi Valsts policijas koledžas kadeti piedalījās XI Starptautiskajā Eiropas policijas akadēmiju pasākumā, kas norisinājās Avilā, Spānijā. Tajā ar zināšanām un pieredzi apmainījās dažādu Eiropas Savienības policijas skolu kadeti, tostarp no Francijas, Horvātijas, Vācijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Serbijas un Spānijas policijas izglītības iestādēm.

Vizītes laikā mūsu kadeti piedalījās Spānijas Nacionālās policijas skolas sniegtajās lekcijās, kur viņiem bija iespēja nostiprināt jau esošās teorētiskās zināšanas un iegūt jaunas praktiskās iemaņas. Lekciju laikā gūtas zināšanas par Spānijas Nacionālo policijas struktūru un tās modeli. Pieredzējuši lektori sniedza padziļinātu skaidrojumu par dažādām specifiskām tēmām, piemēram, kibernoziegumiem, terorisma grupējumiem Eiropā u.c., tāpat iesaistīja kadetus diskusijās gan par lekcijās apspriestajām tēmām, gan par tiesībsargājošo iestāžu darbu un organizāciju kopumā. Kadeti arī piedalījās praktiskajās nodarbībās, piemēram, pirmās palīdzības sniegšanā ūdenī, tuvcīņas nodarbībās, taktisko situāciju izspēlē ar šaujamieroci.

Valsts policijas koledžas kadets pēc viesošanās Spānijas Nacionālajā policijas skolā norāda: “Jutos pagodināts šajā pasākumā pārstāvēt Latvijas Valsts policiju un Valsts policijas koledžu, prezentēt Valsts policiju un tās struktūru citu dalībvalstu policijas skolu kadetiem, stāstīt par izaugsmes iespējām policijā un izglītības programmām, ko nodrošina Valsts policijas koledža. Tā bija neatkārtojama iespēja! Noteikti ieteiktu arī citiem piedalīties šāda veida pasākumos.”

Starptautiskā sadarbība, pieredzes un dažādu viedokļu apmaiņa ļauj mums attīstīties, pilnveidoties un uzlabot drošību!

Valsts policijas koledžas kadeti nostiprina zināšanas Spānijas Nacionālajā policijas skolā