VPK izlaidums. 29. februāris, 2024.

Šogad Valsts policijas koledžas īsā cikla pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” izlaidumu atzīmējām īpašā datumā – 29. februārī un ievērojams ir arī absolventu skaits. Pilna laika klātienes programmu veiksmīgi pabeidzis un Valsts policijai pievienojies 71 jaunais policists.

Atklājot svinīgo pasākumu Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks uzrunāja absolventus, norādot, ka ir “īpaši liels prieks, ka tik daudz jaunieši ir izvēlējušies šo drosmīgo profesiju, kuras galvenā misija ir palīdzēt cilvēkiem.  Jums kā reaģējošajiem policistiem ikdienas darbs būs dinamisks, neparedzams, nāksies saskarties ar cilvēcīgi nepatīkamām situācijām, bet jūs tam esat sagatavoti prakses laikā struktūrvienībās. Jūs esat pirmie, kuri nonāks saskarsmē ar iedzīvotājiem un nedrīkstat pazaudēt empātiju, cilvēcīgu pieeju krīzes situācijās, jo tieši tas raksturo īstu policistu – cieņa un sapratne, vienlaikus saglabājot profesionalitāti”.

Novērtējot kadetu labās un teicamās sekmes, sasniegumus un priekšzīmīgo dienesta disciplīnu, tika pasniegti Valsts policijas koledžas apbalvojumi. Sveikt savus jaunos kolēģus bija ieradušies Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas reģiona pārvalžu pārstāvji.

Svinīgā pasākuma izskaņā Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko sveica jaunākos virsniekus ar pieņemšanu dienestā, izsakot pateicību mācībspēkiem un ikkatram, kurš ieguldījis savas zināšanas jaunajos Valsts policijas darbiniekos.

Valsts policija un Valsts policijas koledža izsaka pateicību vecākiem un tiem, kuri atbalstījuši jauniešus profesijas izvēlē, tādejādi nodrošinot mūsu valsts iekšējās drošības pamatu. Esiet profesionāli, vienoti, patriotiski un iekšēji spēcīgi!

Gods kalpot Latvijai!

 

Valsts policijas koledžas īsā cikla pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” izlaidums.