20220519_104228.jpg

Saskaņā ar Valsts policijas 2022.gada 22.marta pavēli Nr.1418 "Par vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaužu kārtošanu 2022.gadā"

Valsts policijas koledžas amatpersonas 19.maijā kārtoja sporta normatīvus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas stadionā.

Sporta pasākumi vienmēr saliedē. Arī šoreiz Kadetu nodaļas,

Profesionālās pilnveides nodaļas, Kinoloģijas nodaļas un

Policijas tiesību katedras amatpersonas veiksmīgi izpildīja vingrinājumus

atbilstoši savām vecuma grupām.  Paldies visiem par augstiem sporta rezultātiem!