Valsts policijas koledžā viesojas docente no Polijas Policijas akadēmijas

Laikā no šī gada 18.septembra līdz 22.septembrim Valsts policijas koledžā viesojas pedagoģe no Polijas Policijas akadēmijas Ščitno, kura ErasmusPluss programmas ietvaros Valsts policijas koledžas kadetiem docē 8 akadēmiskās stundas studiju kursā “Svešvaloda (angļu) policijas darbiniekiem”.

Lekciju laikā tika aplūkotas tādas tēmas kā Polijas policijas kompetences, pienākumi un uzdevumi, kā arī organizētas praktiskās nodarbības.

Saskarsme ar starptautisko noziedzību pašlaik ir kļuvusi par Valsts policijas ikdienu, tādēļ starptautiskai sadarbībai un komunikācijai ar ārzemju kolēģiem studiju procesā tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Pateicamies Polijas Policijas akadēmijas Ščitno kolēģei par dalīšanos ar pieredzi. Dalība šāda veida programmās ne tikai sniedz iespēju gūt ārvalstu pieredzi un attīstīt sadarbību, bet arī veicina Valsts policijas koledžas atpazīstamību Eiropas Savienības līmenī.