2023.gada 26.maijā Valsts policijas koledžas (VPK) direktors Dmitrijs Homenko un Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu

Šī gada 26. maijā Valsts policijas koledžas (VPK) direktors Dmitrijs Homenko un Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu, kas ļaus organizēt savstarpēju pedagogu un izglītojamo zināšanu un pieredzes apmaiņu. Noslēgtā sadarbība veicinās jauniešu informētību par profesionālās sagatavotības prasībām dienestā Valsts policijā, policistu darba pienākumu specifiku, kā arī motivēs tehnikuma audzēkņus tālākai izglītības ieguvei Valsts policijas koledžā. Vienlaikus sadarbības mērķis ir arī veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu, lai piesaistītu fiziski attīstītus un erudītus jauniešus mācībām VPK un  dienestam Valsts policijā.

Būtiski apzināties, ka stratēģiski svarīgu mērķu sasniegšana iespējama tikai tad, ja sadarbības partneriem ir vienots redzējums par attīstību.  Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko jau šī gada  1. martā bija viesojies Saldus tehnikumā, lai uzsāktu vēl kvalitatīvāku valsts iekšējās drošības stiprināšanu tieši kiberdrošības jomā.

Esam lepni par noslēgto sadarbības līgumu un ticam, ka tas veicinās gan jauniešu izpratni par tiesību zinātnes nozari un policista profesiju, gan iedvesmos izvēlēties drosmīgu karjeru!

2023.gada 26.maijā Valsts policijas koledžas (VPK) direktors Dmitrijs Homenko un Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu
2023.gada 26.maijā Valsts policijas koledžas (VPK) direktors Dmitrijs Homenko un Saldus tehnikuma direktore Iveta Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu