VPK

Aicinām pievienoties mūsu kolektīvam Tiesību zinātņu katedras un Humanitārās katedras lektorus un docentus Krimināltiesību un Kriminālistikas, bērnu tiesību aizsardzības, administratīvā pārkāpuma procesa, satiksmes uzraudzības, vides tiesību, kā arī psiholoģijas, komunikācijas un ētikas jomās.

Vairāk par katra amata pienākumiem, prasībām, atalgojumu un pieteikumu iesniegšanas termiņiem lasiet šeit: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/vakances