No 2023.gada 25.septembra līdz 29.septembrim Valsts policijas koledžā tiek organizētas Valsts policijas koledžas domes vēlēšanas.

Valsts policijas koledžas domes sastāvs sastāv no 15 domes locekļi:

-        direktors;

-        direktora vietnieki;

-        astoņi akadēmiskā personāla pārstāvji;

-        viens vispārējā personāla pārstāvis;

-        trīs studējošo pašpārvaldes pārstāvji.

 

Saskaņā ar Profesionālo izglītības likuma 17.2 pantu “Koledžas dome ir koledžas personāla pārstāvju koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par studiju (izglītības) programmu attīstību un to atbilstību starptautiski atzītiem kvalitātes standartiem.”

 

Pašreizējā Valsts policijas koledžas Padomes darbība ir aktīva līdz 2023.gada 27.oktobrim.