Valsts policijas koledžas starptautiskā konference

Šī gada 11.oktobrī Valsts policijas koledžā norisinājās starptautiskā konference “Krimināltiesību nozare laika virpulī – nākotnes perspektīvas (attīstības tendences) Latvijā un pasaulē”. Konferencē piedalījās krimināltiesību zinātnes eksperti – akadēmiskās vides pārstāvji un praktiķi  no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Vācijas.

Konferenci atklāja Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko, uzsverot, ka koledžai ir liels gods organizēt konferenci, piesaistot plašu starptautisko ekspertu loku, lai diskutētu par krimināltiesību jomu, kas pašlaik saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Konferences dalībnieki tika aicināti dalīties ar pieredzi, uzdot jautājumus par interesējošām tēmām, iesaistīties diskusijās.

Kā viens no pieaicinātajiem ekspertiem krimināltiesību jomā Latvijā bija Saeimas deputāts,  kādreizējās Latvijas Policijas akadēmijas lektors, Dr.iur. Andrejs Judins, kurš dalījās ar saviem novērojumiem par krimināltiesību attīstību 25 gadu laikā kopš tā pieņemšanas. Vienlaikus informējot par viņa vadītās Saeimas Juridiskās komisijas aktuālajiem plānotajiem grozījumiem Krimināllikumā, akcentējot nepieciešamību noteikt tādus sodus par pārkāpumiem, lai tie preventīvi panāktu izmaiņas potenciālo likumpārkāpēju uzvedībā.

Konferencē tika diskutēts par Latvijas Krimināllikuma attīstību un tā izaicinājumiem nākotnē, kā arī par  krimināltiesību nozares aktualitātēm un nākotnes perspektīvām Latvijā un ārvalstīs.

Konferences galvenās diskusijas tēmas:

  • Krimināllikuma ģenēze Latvijā: pagātne, tagadne un nākotnes izaicinājumi.
  • Atsevišķu noziedzīgu nodarījumu, tādu kā  noziedzīgi nodarījumi cilvēktirdzniecības jomā,  noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību, tostarp vardarbību ģimenē un pret nepilngadīgajiem,  noziedzīgi nodarījumi jauno psihoaktīvo vielu nelikumīgā apritē, noziedzīgie nodarījumi informācijas tehnoloģiju jomā (kibernoziedzība),  noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi,  krimināltiesiskais regulējums Latvijā un ārvalstīs un  izmeklēšanas labās prakses piemēri.
  • Paneļdiskusija  – Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas labās prakses piemēri Latvijā un ārvalstīs.

Pateicamies visiem konferences dalībniekiem par dalīšanos ar pieredzi un aktīvu iesaistīšanos diskusijās par nākotnes perspektīvām krimināltiesību nozarē.  Dalība šāda veida konferencēs ne tikai sniedz iespēju gūt ārvalstu pieredzi un attīstīt sadarbību, bet arī veicina Valsts policijas koledžas atpazīstamību Eiropas Savienības līmenī.