Valsts policijas koledžas logo. Mūsu izglītība- Jūsu drošībai!
 
eramus.jpg

Tiek izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas mobilitātēm 2022./2023.gadam


Erasmus + Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte” augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA131-HED-000052823 ietvarā, Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) akadēmiskais un  vispārējais personāls  tiek aicināts pieteikties akadēmiska un vispārējā personāla mobilitātei uz Koledžas pastāvīgajām dalībvalsts partnera iestādēm (augstskolām):

Nr.

p.k.

Augstskola

Personāla profesionālās pilnveides  mobilitāte (ilgums)

Docēšanas mobilitāte (ilgums)

1.

Mikolas Romeris universitāte (Lietuva)

5 dienas

5 dienas

2.

Drošības zinātņu akadēmija (Igaunija)

3 dienas

5 dienas

3.

Policijas akadēmija Ščitno (Polija)

5 dienas

5 dienas

4.

Lejassaksijas policijas akadēmija (Vācija)

5 dienas

5 dienas

5.

Akureirijas Universitāte (Islande)

3 dienas

3 dienas

 

Projekta darbības periods: līdz 2024.gada 31.jūlijam.

Mobilitātes aktivitāšu īstenošanas laiks ir no 2023.gada 17.aprīļa līdz 2024.gada 31.maijam.

Pieteikšanās un atlases kārtība Erasmus+ programmas akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātes  aktivitātēm notiek saskaņā ar Koledžas 2022.gada 17.februāra pavēlē Nr. 122 noteikto.

Lai pieteiktos mobilitātes aktivitātēm, līdz 2023.gada 13.martam jāiesniedz:

  • iesniegums/ziņojums, kas ir adresēts Koledžas direktora vietniekam  (dienesta un administratīvajos jautājumos[1]) un/vai Koledžas direktora vietniekam (studiju un mācību jautājumos[2]) (šeit),
  • pievienojot aizpildītu pieteikumu Erasmus+ docēšanas mobilitātei (šeit) vai
  • pieteikumu Erasmus+ profesionālās pilnveides mobilitātei (šeit).

Dokumenti jāiesniedz Erasmus+ koordinatorei Olgai Aņikovičai (e-pasts: cooperation@koledza.vp.gov.lv, tālr. 26358374).

 

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties pie Erasmus+ koordinatores Olgas Aņikovičas (e-pasts: cooperation@koledza.vp.gov.lv, tālr. 26358374).

 


[1] Ja iesniedz pieteikumu personāla profesionālās pilnveides mobilitātei

 

[2] Ja iesniedz pieteikumu docēšanas mobilitātei