VPK_logo
 
erasmus

Tiek izsludināta pieteikšanās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas mobilitātēm 2023./2024.gadam


Erasmus + Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte” augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000004548 ietvarā, Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) akadēmiskais un  vispārējais personāls  tiek aicināts pieteikties akadēmiska un vispārējā personāla mobilitātei uz Koledžas pastāvīgajām dalībvalsts partnera iestādēm (augstskolām):

Nr.p.k.

Augstskola

Personāla profesionālās pilnveides  mobilitāte

(ilgums)[i]

1.

Mikolas Romeris universitāte (Lietuva)

2 dienas

2.

Drošības zinātņu akadēmija (Igaunija)

2 dienas

Projekta darbības periods: līdz 2024.gada 31.oktobrim.

Mobilitātes aktivitāšu īstenošanas laiks ir no 2023.gada 18.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Pieteikšanās un atlases kārtība Erasmus+ programmas akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātes  aktivitātēm notiek saskaņā ar Koledžas 2022.gada 17.februāra pavēlē Nr. 122 noteikto.

Lai pieteiktos mobilitātes aktivitātēm, līdz 2023.gada 28.septembrim jāiesniedz:

Dokumenti jāiesniedz Erasmus+ koordinatorei Olgai Aņikovičai (e-pasts: cooperation@koledza.vp.gov.lv, tālr. 26358374) vai elektroniski Namejā.

 

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties pie Erasmus+ koordinatores Olgas Aņikovičas (e-pasts: cooperation@koledza.vp.gov.lv, tālr. 26358374).

 


[1] Ja iesniedz pieteikumu personāla profesionālās pilnveides mobilitātei

 

[2] Ja iesniedz pieteikumu docēšanas mobilitātei

 


[i] Īpašs finansējuma nosacījums