Valsts policijas koledžas kadeti ar koledžas karogu

Valsts policijas koledža izsludina papilduzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” pilna laika klātienes studijās. Dokumentus iespējams iesniegt līdz 20. jūlijam.

Lai veicinātu konkurenci un nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku topošo kadetu piesaisti, Valsts policijas koledža izsludina papilduzņemšanu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” pilna laika klātienes studijās. Šī ir lieliska iespēja tiem jauniešiem, kuri vēlas savu karjeru saistīt ar cēlu, dinamisku un nozīmīgu darbu – dienestu Valsts policijā.

Dokumentus studijām Valsts policijas koledžā varēs iesniegt līdz šī gada 20. jūlijam gan elektroniski: https://e-studijas.vp.gov.lv/Uznemsana, gan klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā vai Valsts policijas koledžas Latgales filiālē, Vaļņu ielā 27, Daugavpilī. Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem šī gada 22. jūlijā būs jākārto iestājpārbaudījumi – latviešu valodas, atmiņas un intelekta tests, kā arī fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi.

papilduzn1207_1.png

Būtiski, ka mācību maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Tāpat visu studiju laiku topošajiem policistiem tiek maksāta darba alga un nodrošinātas sociālās garantijas, tostarp veselības apdrošināšana un mācību laika ieskaitīšana izdienas laikā, pēcāk ir garantēta dienesta vieta un stabils darbs, kā arī nodrošinātas izaugsmes iespējas, tostarp bez maksas turpināt studijas Rīgas Stradiņa universitātē.

Valsts policijas koledža atgādina, ka studēt Valsts policijas koledžā var personas, kuras ir 18 līdz 40 gadus vecas, iepriekš ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību un iepriekš nav krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

papilduzn1207_2.png

Detalizētāku informāciju par uzņemšanas nosacījumiem iespējams aplūkot Valsts policijas koledžas mājaslapā: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/uznemsanas-noteikumi-0

Savukārt papildus informāciju par uzņemšanu Valsts policijas koledžā var iegūt, rakstot e-pasta vēstuli: izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruņa numuriem: 67219642, 67209798 vai 25411502.

Valsts policijas koledža aicina izvēlēties drosmīgu profesiju un veikt cēlu darbu, lai parūpētos par mūsu Latvijas un iedzīvotāju drošību!