20220510_160412.jpg

Valsts policijas koledža īpašu uzmanību pievērš starptautiskajai sadarbībai un pieredzei, tieši tādēļ pagājušajā nedēļā, no 9. līdz 12. maijam, Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas vadītāja viesojās Kiprā, lai piedalītos Eiropas Policijas koledžu asociācijas (AEPC) Izpildkomitejas sēdē.

Viens no būtiskākajiem apspriežamajiem jautājumiem bija AEPC starptautiskā konference, kuru šī gada septembra nogalē Rīgā organizēs Valsts policijas koledža. Plānots, ka konference “Mūsdienīgs  studiju process tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītošanā: novitātes, izaicinājumi un iespējas” tiks sadalīta četros tematiskajos virzienos:

kvalitatīvi organizēta mentoru apmācība un iesaiste studiju procesa kvalitātes nodrošināšanā;

mūsdienīgu mācību metožu izmantošana policijas izglītības sistēmā;

mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā;

apgūto Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzīšanas iespējas augstākajā izglītībā.

No AEPC dalībniekiem gūts arī atbalsts priekšlikumiem, ka būtiski ir konferencē iesaistīt ne vien starptautiski atzītus ekspertus, bet arī studentus, kuri prezentētu savus referātus.

Tāpat Izpildkomitejas sēdes laikā kopā ar kolēģiem no Nīderlandes, Rumānijas, Norvēģijas, Austrijas, Grieķijas, Vācijas, Ungārijas un Francijas pārvēlēja AEPC  prezidentūras komandu, kuru pārstāvēja Norvēģijas un Austrijas pārstāvji. Aizvadīts seminārs par cilvēktiesībām un demokrātisku policiju, kā arī stiprināta sadarbība ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru “FRONTEX”, Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūru (CEPOL), Eiropas politikas analīzes centru (CEPA) un Starptautisko kriminālpoliciju organizāciju (INTERPOL).

Ņemot vērā, ka virtuālā apmācība un tās elementi ir kļuvuši par daļu no apmācību procesa visā pasaulē, AEPC dalībnieki guva arī jaunu pieredzi un iedvesmu kursā “Virtuālā realitāte policijas apmācībā”.