macibas_Rezekne_130922_TITUL FOTO

Šī gada 7. un 8. septembrī Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole”, kur ir ierīkota mācību robeža, norisinājās Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes koledžas un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kopīgās taktiskās mācības.

Uzsverot iekšējās drošības nozīmīgumu un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu sadarbības stiprināšanas aktualitāti, Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins mācību atklāšanas uzrunā kadetiem novēlēja: “Lai izdevusies iecerētā sadarbība!”

Mācību mērķis bija iepazīstināt koledžu kadetus ar Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetenci, veicināt izpratni par starpinstitucionālo sadarbību dienestu pienākumu izpildē un veicināt šīs sadarbības nostiprināšanu.

Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko norāda: “Šīs mācības ļāva kadetiem ne tikai iepazīt citu dienestu darba specifiku un izmantojamo ekipējumu, bet arī veidot attiecības un izprast savstarpējās sadarbības lomu gan ikdienas darbā, gan dažādu problēmjautājumu risināšanā. Mēs ik dienas strādājam plecu pie pleca ar citiem dienestiem, tāpēc ir īpaši svarīgi jau mācību laikā apzināties, ka savstarpējā sadarbība un komunikācija ir kritiski svarīga, lai profesionāli un efektīvi izpildītu uzdevumu. Mācības sniedza jauniešiem priekšstatu, kāds ir lomu sadalījums īstās dzīves situācijās, kā veidot sadarbību un kas būtu jāuzlabo, lai uzdevumu izpilde būtu visefektīvākā un profesionālākā.”

Šogad  mācību laikā kadeti kopīgajos norīkojumos galvenokārt veica:

  • personu un transportlīdzekļu pārbaudi, imigrācijas kontroli pierobežā, ar mērķi atklāt nelikumīgu imigrantu pārvietošanu;
  • valsts robežas joslas patrulēšanu;
  • pazudušo personu meklēšanu.

Scenārijos bija iekļautas situācijas, kad kadetiem ir jāpieņem lēmumi un pašiem jāveic dokumentu, personu un transportlīdzekļu pārbaude, jāīsteno pakaļdzīšanās un jāpiesaista kinologi meklēšanas pasākumos, jāsniedz pirmā palīdzība cietušajiem un jāaiztur likumpārkāpēji, jāglābj gan slīkstoši, gan mežā pazuduši cilvēki, jāveido slēpņi un jāaiztur kontrabandisti. Lai mācības sniegtu pēc iespējas dažādāku pieredzi, inscenētie likumpārkāpēji mācību laikā pretojās un nepakļāvās amatpersonu likumīgajām prasībām, tā apgrūtinot amatpersonu darbu.

Tāpat kadeti pilnveidoja ne tikai savas praktiskās iemaņas dažādu taktisko uzdevumu izpildē, bet arī komunikācijā ar agresīvi noskaņotām un aizturētajām personām.

“Valsts robežsardzes koledžas kadetiem bija iespēja attīstīt praktiskās iemaņas Valsts robežsardzei noteikto uzdevumu un funkciju izpildes organizācijā un veikšanā, piesaistot Iekšlietu ministrijas padotības iestādes atbalsta sniegšanai,” skaidro mācību vadītājs, Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis.

Kopīgās taktiskās mācībās, kas kopš 2016. gada ir kļuvušas par ikgadēju tradīciju, 2023. gadā notiks Valsts policijas koledžā.

macibas_Rezekne_130922_1 (37)
macibas_rezekne_130922_7.png
macibas_Rezekne_130922_1 (32).jpg
macibas_Rezekne_130922_1 (42).JPG
macibas_Rezekne_130922_1 (43).JPG