VPK logo
Erasmus+

Erasmus + Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte” augstākās izglītības sektora projekta Nr. 2023-1-LV01-KA131-HED-000137070 ietvarā, Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) akadēmiskais un  vispārējais personāls  tiek aicināts pieteikties akadēmiska un vispārējā personāla mobilitātei uz Koledžas pastāvīgajām dalībvalsts partnera iestādēm (augstskolām):

Nr.

p.k.

Augstskola

Personāla profesionālās pilnveides  mobilitāte

(ilgums)

Docēšanas mobilitāte (ilgums)

1.

Mikolas Romeris universitāte (Lietuva)

5 dienas

 

5 dienas

 

2.

Drošības zinātņu akadēmija (Igaunija)

3 dienas

5 dienas

 

3.

Policijas akadēmija Ščitno (Polija)

5 dienas

5 dienas

4.

Lejassaksijas policijas akadēmija (Vācija)

5 dienas

5 dienas

5.

Akureirijas Universitāte (Islande)

3 dienas

3 dienas

6.

Policijas Universitātes koledža (Norvēģija)

3 dienas

3 dienas

 

Projekta darbības periods: līdz 2025.gada 31.jūlijam.

Mobilitātes aktivitāšu īstenošanas laiks ir no 2024.gada 15.aprīļa līdz 2024.gada 31.maijam – 3-4 mobilitātes.  No 2025.gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam - 1-2 mobilitātes.

Pieteikšanās un atlases kārtība Erasmus+ programmas akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātes  aktivitātēm notiek saskaņā ar Koledžas 2022.gada 17.februāra pavēlē Nr. 122 noteikto.

Lai pieteiktos mobilitātes aktivitātēm, līdz 2023.gada 30.novembrim jāiesniedz:

Dokumenti jāiesniedz elektroniski Namejā.

 

! 2023.gada 16.novembrī (laiks tiks precizēts) norisināsies tiešsaistes seminārs par Erasmus+ aktivitātēm. Informācija par semināra norises laiku tiks nosūtīta elektroniski.

 

Pēc papildu informācijas lūgums vērsties pie Erasmus+ koordinatores Olgas Aņikovičas (e-pasts: cooperation@koledza.vp.gov.lv, tālr. 26358374).

 


[1] Ja iesniedz pieteikumu personāla profesionālās pilnveides mobilitātei

 

[2] Ja iesniedz pieteikumu docēšanas mobilitātei