2021.gada 26.martā Valsts policijas koledžas Latgales filiālē, ar videokonferenču rīka “Cisco Webex” starpniecību, tika organizēta docētāju un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Policijas darbs” nepilna laika neklātienes studiju grupu zinātniski – pētnieciskā konference, kas tika veltīta aktuālām tiesību normu piemērošanas problēmām policijas darbā. Šajā konferencē uzstājās kopumā 22 docētāji un studējošie, prezentējot savus referātus.

Ikviens dalībnieks bija rūpīgi gatavojies un uzstājās pārliecinoši, diskutējot par aktuālām problēmām policijas darbā.

Aizraujošas diskusijas izraisīja LF 20219 7N studiju grupas studējošo Konstantīna Virbala, Edgara Pudāna un Borisa Šroma referāts par tēmu  “Aktuālās problēmas policijas darbā”, kurā tika analizētas gan policijas darba organizācijas problēmas, gan nepilnības normatīvajā regulējumā. Tikpat liela interese tika izrādīta par šīs grupas studējošo Justīnes Kolosovskas un Artjoma Dombrovska prezentāciju “Speciālo objektu apsardzes pārvaldes esamība un darba norise”.

Tika apskatīts referāts ar aktuāla tēmu “Policijas amatpersonas personīgā drošība”, kuru izklāstīja LF 2018 6N grupas studējošā Ilona Putāne.

Reformu ietvaros īpaši aktuāls un interesants bija LF 2020 8N grupas studējošā Oskara Lomaševska referāts “Reaģēšanas laiki” par norīkojumu ierašanos notikuma vietā.

Zinātniski – pētnieciskā konference, lai arī tiešsaistē, noritēja draudzīgā atmosfērā, par kuru papildus rūpējās Valsts policijas koledžas Latgales filiāles docenti Valdis Voins un Valters Brigmanis, kā arī asistents Jurijs Fjodorovs. Pedagogi prezentēja savus referātus, uzdeva jautājumus dalībniekiem, kā arī komentēja referātos aktualizētās problēmas.

Konferences organizatoriskā komiteja pamatoti lēma, ka visi prezentētie referāti ir svarīgi, aktuāli un pelnījuši īpašu novērtējumu.

Konferences dalībnieki bija pievērsuši īpašu uzmanību tēmu aktualitātei, ieguldot nozīmīgu darbu un paplašinot šī pasākuma dalībnieku un klausītāju zināšanu, kā arī interešu loku.

Valsts policijas koledžas vārdā visiem dalībniekiem izsakām pateicību.

Un uz tikšanos nākamajās konferencēs!