Seminars

Lai veicinātu policijas darbinieku vienotu izpratni par  reaģēšanu uz vardarbību mājoklī,  tūlītēju vardarbības atpazīšanu, prevenciju vardarbības mazināšanai un vardarbības izdarītāja uzvedības kontroli, kā arī diskutētu par Kriminālprocesa likuma novitātēm elektroniskās uzraudzības ieviešanā, 5. jūnijā tika organizēts seminārs – diskusija “Darbs augsta riska vardarbības gadījumos, risku izvērtēšana un kontrole”.

Seminārā piedalījās Valsts policijas struktūrvienību Prevencijas, Reaģēšanas un Izmeklēšanas  nodaļu darbinieki, procesa virzītāji  kriminālprocesā.

Izsakām pateicību par aktīvu viedokļu un pieredzes apmaiņu visiem semināra dalībniekiem un tā vadītājam Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas vadības biroja priekšniekam Andim Rinkevicam.