Piemineklis, kas ir uzstādīts 1941. gada 27.-29. jūnijā Rīgas Centrālcietuma 4. korpusa pagalmā komunistu režīma laikā bez tiesas nogalināto 99 Latvijas civiliedzīvotāju piemiņai

Šī gada 16. maijā Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas personāls un kadeti viesojās Rīgas Centrālcietumā, lai izprastu penitenciāro sistēmu un izzinātu Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu darba specifiku.

Vizītes laikā, pēc pieminekļa, kas ir uzstādīts 1941. gada 27.-29. jūnijā Rīgas Centrālcietuma 4. korpusa pagalmā komunistu režīma laikā bez tiesas nogalināto 99 Latvijas civiliedzīvotāju piemiņai, apmeklēšanas, kadeti devās uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru, lai uzzinātu par tā lomu nodarbināto profesionālajā pilnveidē un izglītošanā darbam ar ieslodzītajiem. Tāpat apmeklējuma laikā kadeti aplūkoja Rīgas Centrālcietuma teritoriju, ieslodzīto mācību, darba un dzīvojamās telpas, izzināja ieslodzīto dienas ritmu un sadzīves nosacījumus, izpētīja Rīgas Centrālcietumā esošajos muzejos apkopotās vēsturiskās liecības par Latvijas cietumiem, no ieslodzītajiem izņemtos aizliegtos priekšmetus un lietas, ko ieslodzītie norijuši, izgatavotās slēptuves dažādos sadzīves priekšmetos, tetovējumu nozīmes skaidrojumus u.c.

Valsts policijas koledža ir pateicīga Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Rīgas Centrālcietuma personālam par iespēju topošajiem policistiem ieskatīties Rīgas Centrālcietuma aizkulisēs, izzināt Ieslodzījuma vietu pārvaldes kolēģu darba specifiku un ikdienu!

Rīgas Centrālcietuma apmeklējuma laikā kadeti izzina ieslodzīto sadzīves apstākļus un ikdienu