Papilduzņemšana

Pēc interesentu izrādītās intereses par dokumentu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, kā arī lai veicinātu konkurenci un nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku topošo kadetu piesaisti, Valsts policijas koledža izsludina papilduzņemšanu arodizglītības un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmām “Policijas darbs”.

Dokumentus studijām abās izglītības programmās ir iespējams iesniegt no 4. līdz 9. augustam gan klātienē Valsts policijas koledžā, Ezermalas ielā 10, Rīgā, gan attālināti, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu e-studiju vidē: https://e-studijas.vp.gov.lv/Uznemsana.aspx

Pēc dokumentu iesniegšanas reflektantiem šī gada 11. augustā būs jākārto iestājpārbaudījumi – latviešu valodas, atmiņas, vispārējā intelekta un zināšanu testi, kā arī fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumi. Pēc kā 14. augustā reflektantiem paredzēta Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija.

Būtiski, ka mācību maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem, tāpat visu studiju laiku kadetiem tiek maksāta darba alga un nodrošinātas sociālās garantijas, tostarp apmaksāta veselības apdrošināšana un atvaļinājums, kā arī mācību laika ieskaitīšana izdienas laikā. Vienlaikus absolventiem ir garantēta dienesta vieta un stabils darbs, kā arī nodrošinātas izaugsmes iespējas, tostarp bez maksas turpināt studijas citās Iekšējās drošības akadēmijas studiju programmās.

Valsts policijas koledža atgādina, ka studēt īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Policijas darbs” var personas, kuras ir 18 līdz 40 gadus vecas, iepriekš ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību un nav krimināli sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu.

Detalizētāku informāciju par uzņemšanas nosacījumiem iespējams aplūkot Valsts policijas koledžas mājaslapā: https://www.policijas.koledza.gov.lv/lv/uznemsanas-noteikumi-0

Savukārt papildus informāciju par uzņemšanu Valsts policijas koledžā var iegūt, sazinoties ar Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļas speciālistiem, rakstot e-pasta vēstuli: izglitiba@koledza.vp.gov.lv vai zvanot pa tālruņa numuriem: 67219642, 67209798 vai 25411502.

Valsts policijas koledža aicina izvēlēties drosmīgu profesiju un veikt cēlu darbu, lai parūpētos par mūsu Latvijas un iedzīvotāju drošību!