Mācības “Vardarbība tuvās attiecībās. Cietušo perspektīva”

Ar mērķi paaugstināt Valsts  policijas amatpersonu un darbinieku zināšanu līmeni un veicinātu psiholoģisko izpratni darbā ar cietušajiem no vardarbības Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centrs ir sagatavojis mācību programmu, tās saturā iekļaujot  divus, vienu pēc otra sekojošus, intensīvus mācību moduļus, kas tiks īstenoti secīgi. Pasākuma programmas saturs tika izveidots izmantojot līdz šim mācībās nepiedāvātas metodes.

Paredzēts, ka Centrs MARTA valdes locekle Iluta Lāce īstenos minētā mācību pasākuma 1.moduli “Vardarbība tuvās attiecībās. Cietušo perspektīva” (1.diena), kur tiks izskatīta aizspriedumu un stereotipu nozīme policijas darbā, to atpazīšana un efektīva rīcība cietušo aizstāvībai; kontrolējošā vardarbība (piespiedu kontrole), pretošanās vardarbība (aizstāvības vardarbība), situatīvā vardarbība, to atpazīšana un rīcība; viktimizācijas riska faktori; cietušā perspektīva;  tiesībaizsardzības  institūciju savstarpējās sadarbību veicinošie faktori. Mācības paredzētas, veicot interaktīvus uzdevumus.

Mācību pasākuma 2. moduli īstenos L.Vaivode sniedzot skaidrojumu par: cietušajiem no vardarbības, cietušo emocionālo fonu, domāšanas veidu, vardarbības upura profila veidošanu; efektīvas komunikācijas nozīmi darbā ar cietušajiem, pievēršot uzmanību to emocionālajiem vēstījumiem, verbālai un neverbālai komunikācijai, kas veicina uzticēšanos. Seminārs tiks veltīts praktiskajam darbam, simulējot situāciju, veicinot diskusijas.

Mācībās plānots sasniegt:

Ø  klausītāju izpratni par vardarbību, tās problemātiku,

Ø  zināšanas par aspektiem, kas jāņem vērā, lai vairotu cietušā uzticēšanos,

Ø  zināšanas par iespējamo iesaistīto institūciju sadarbību izmeklēšanas procesā, izpratni par sadarbības nozīmi izstrādājot un ieviešot drošības plānu cietušajai personai,

Ø  izpratni par traumām un to ietekmi uz komunikāciju, tajā iekļaujot:

-          praktiskas aktivitātes, kas ļauj dalībniekiem pārbaudīt savas komunikācijas prasmes;

-          simulētās situācijas, kas ietver dažādas komunikācijas problēmas un risinājumus;

-          atsauksmes un refleksiju par veikto darbu un iespējamajiem uzlabojumiem.

 

Pasākuma norises laiks: 2023.gada 23. un 24.oktobris, laikā no pulksten 9:00 līdz pulksten 16:30, Rīga Ezermalas iela 10, VPK IMC, 429.auditorija.

 

Par pasākumu atbildīgā persona: VPK IMC izglītības programmu vadītāja Signe Bole t.22461737 signe.bole@koledza.vp.gov.lv

 

Pieteikumu dalībai nosūtīt: VPK IMC vecākajai speciālistei Kristīnei Lorencei  kristine.lorence@koledza.vp.gov.lv  (pieteikumus, lūdzu nosūtīt līdz 2023.gada 18. oktobrim).

 

Attēls: www.pixabay.com