titulfoto_1_odesa_ligums_26okt22.jpg

Aizvadītajā nedēļā, 21. oktobrī, Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko un Odesas Valsts Iekšlietu universitātes rektors Dmitrijs Švets tiešsaistes sanāksmes laikā parakstīja sadarbības līgumu izglītības pasākumu jomā un  pieredzes, zināšanu apmaiņā.

“Noziegumiem nav robežu, īpaši mūsdienās, kad tie visās valstīs ieņem identisku vai līdzīgu formu digitālā vidē. Nav noslēpums, ka Odesas Valsts Iekšlietu universitātē ir zinoši un labi kiberdrošības speciālisti, kas pēta kibernoziegumus un meklē risinājumus to atklāšanai. Valsts policijas koledža ar nepacietību gaida šīs sadarbības īstenošanu,” tiešsaistes tikšanās laikā norāda Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko.

Atzīstot sadarbības būtisko nozīmi un vērtību izglītības procesa pilnveidošanā un attīstīšanā, Valsts policijas koledžas un Odesas Valsts Iekšlietu universitātes pārstāvji tiešsaistes sanāksmē apsprieda sadarbības īstenošanas veidus un jomas. Paredzēts, ka abas izglītības iestādes sadarbosies gan organizējot izglītojamo un pedagogu pieredzes apmaiņu, iesaistoties un sniedzot atbalstu zinātniskajā un zinātniski-praktiskajā darbībā, pilnveidojot izglītības procesu speciālistu, pedagogu, īsā cikla augstākās izglītības un augstākās izglītības programmu studentu un kadetu papildus apmācībai un kvalifikācijas celšanai. Savukārt tiešsaistes tikšanās noslēgumā abu izglītības iestāžu vadītāji parakstīja sadarbības līgumu.

2_odesa_ligums_26okt22.jpg
3_odesa_ligums_26okt22.jpg
4_odesa_ligums_26okt22.jpg