OECD_PIAAC_attels_2.png

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (PIAAC). Tas ļaus noteikt iedzīvotāju prasmes un izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes. Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte un pētījumu centrs SKDS līdz 2023. gada pavasarim plāno iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes uz pētījuma jautājumiem.

Pētījuma respondentu izlasē ir iekļauti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 65 gadiem – gan nodarbinātie, bezdarbnieki un pensionāri, gan tie, kuri vēl mācās vai jau pabeiguši skolu, gan iedzīvotāji ar dažādu izglītību. Respondenti šī gada janvārī savā pastkastē saņēmuši uzaicinājuma vēstuli piedalīties pētījumā.

Lai apstiprinātu savu dalību pētījumā, aicinām vēstules saņēmējus sazināties ar pētījumu centru SKDS, zvanot: +371 27741893, +371 27741903,  +371 25000911 vai rakstot: piaac@skds.lv.

Pētījumu veido aptaujas anketa, kuru aizpilda intervētājs, fiksējot dalībnieka atbildes, un uzdevumi, kurus dalībnieks veic patstāvīgi speciāli tam paredzētā planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo prasmju attīstībai

OECD PIAAC pētījumā aplūko iedzīvotāju prasmes galvenajās informācijas apstrādes jomās, tostarp lasītpratībā, rēķinātpratībā un problēmu risināšanā. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai dalībai sabiedrības dzīvē, spējai iekļauties darba tirgū, parūpēties par sevi un saviem tuvajiem.

Pamatojoties uz OECD PIAAC rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk nekā 40 pētījumā iesaistītajām valstīm varēs izstrādāt izglītības un apmācības programmas pieaugušajiem, lai palīdzētu apgūt trūkstošās prasmes.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

 

Detalizētāk par OECD PIAAC var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: https://www.izm.gov.lv/lv/latvija-peta-pieauguso-prasmes