IMC

Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centrs sadarbībā ar Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroru Armīnu Meisteru un par naida noziegumiem koordinējošo Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokuroru Aldi Lasmani šī gada 11. novembrī rīkoja darba sanāksmi jeb domnīcu par naida noziegumu un naida runas izmeklēšanas problemātiku. Tādējādi veicināta vienota izpratne starp izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par kriminālprocesa regulējuma piemērošanu, analizēti praktiķu iesniegtie jautājumi, iztirzāta labā un sliktā prakse krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību normu piemērošanā.

Sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas koordinācijas nodaļu apkopoti  praksē konstatētie problēmjautājumi, uz kuriem sniegtas atbildes un skaidrojumi.

Sanāksmē piedalījās gan Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgi, gan vairāku Valsts policijas struktūrvienību pārstāvji, kuru lietvedībās vai uzraudzībā atrodas vai nākotnē var nonākt šādu kategoriju lietas.

Savu viedokli un redzējumu par diskutēto pauda arī krimināltiesību speciālists, tiesību doktors Andrejs Judins un Valsts policijas koledžas Tiesību zinātņu katedras lektors, naida noziegumu pētnieks Ēriks Treļs. Tāpat diskusijās aktīvi piedalījās gan Rīgas un Pierīgas prokuratūru prokurori, gan Valsts drošības dienesta pārstāvis.

Vienlaikus sanāksmes dalībnieki detalizētāk uzzināja par Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes speciālistu iespējām interneta vidē fiksētās naida runas un naida noziegumu pierādījumu iegūšanu un nostiprināšanu.