Kadeti par labām sekmēm saņems piemaksas

Lieliskas ziņas mūsu kadetiem, kuri apgūst arodizglītības un īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu “Policijas darbs” – no šī gada 1. janvāra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru", kas ievieš sekmības koeficientu kadetu mēnešalgai.

Lai saņemtu piemaksu ar koeficientu līdz 1️,2 vienībām, nepieciešams izpildīt šādas prasības:

  •  ️kadeta vidējā atzīme iepriekšējā semestrī ir 8 balles un augstāka;
  • ️nav neattaisnotu kavējumu, nav studiju vai mācību parādu (izņemot darba nespējas dēļ);
  • ️nav spēkā esoša disciplinārsoda.

Plašāk lasiet šeit: https://www.iem.gov.lv/lv/jaunums/iekslietu-nozares-kadeti-par-labam-sekmem-sanems-piemaksas