Iestājpārbaudījumi 11.augustā

Reflektantiem, kas pieteikušies papilduzņemšanā un saņēmuši epastā uzaicinājumu uz iestājpārbaudījumiem, jāierodas 11.augustā Valsts policijas koledžā. Līdzi jāņem sporta tērpu, personu apliecinošu dokumentu un zilu pildspalvu. 

Laiks

Pārbaudījums

Auditorija

8.30-9.15

Reģistrācija

101.aud. (Administratīvais korpuss, 1.stāvs)

9.30-11.30

Sporta pārbaudījumi

Sporta komplekss

12.00- 13.00

Atmiņas un vērīguma tests (filma)

205.aud. (Mācību korpuss, 2.stāvs)

13.10-14.10

Psiholoģiskie testi

205.aud. (Mācību korpuss, 2.stāvs)

14.20-15.20

Vispārējo zināšanu un vispārējā intelekta testi (tikai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības reflektantiem)

205.aud. (Mācību korpuss, 2.stāvs)