2022.gada 1.septembris

Plānotais laika periods

Norises vieta

Paredzētā darbība

8:00 – 9:00

Ierindas laukums

Kadetu nodaļa:
Rīta pārbaude, sadale pa grupām, vispārējā informācija

9:00 – 9:15

Ierindas laukums

Tikšanās ar Valsts policijas koledžas vadību                (dir.vietniece Zane Pumpure un dir.vietniece Anita Fišere)

9:15-9:45

Sporta kompleks

Sporta kompleksa apmeklējums

9:45-11:50

Z-2

Tikšanās ar Kadetu nodaļu

11:50-12:50

 

Pusdienas pārtraukums

12:50-13:30

Bibliotēka

Bibliotēkas apmeklējums

13:30-14:00

Z-2

Tikšanās ar Izglītības koordinācijas nodaļu

14:00-15:00

Z-2

Tikšanās ar katedru vadītājiem:
No 14:00 līdz14:15– Policijas tiesību katedra;
No 14:15 līdz 14:30 Tiesību katedra;
No 14:30 līdz 14:45 Huminitārā katedra;
No 14:45-15:00  Sporta katedra.

15:00 -15:15

Z-2

Tikšanās ar Bibliotēkas vadītāju

15:15-16:10

Z-2

Tikšanās ar Kadetu nodaļu

 

2022.gada 2.septembris

Plānotais laika periods

Norises vieta

Paredzētā darbība

8:00 - 8:30

Ierindas laukums

Kadetu nodaļa (rīta pārbaude)

8:30-9:00

Z-2

Tikšanās ar Kadetu nodaļu

9:00-10:00

Z-2

Tikšanās ar SIA “GRIFS” (darba drošības instruktāža)

10:00 – 10:30

Z-2

Tikšanās ar Personāla vadības nodaļu

10:30-11:50

Z-2

Tikšanās ar Kadetu nodaļu

11:50-12:50

 

Pusdienas pātraukums

12:50-16:10

Z-2

Tikšanās ar Kadetu nodaļu