Valsts policijas jaunākā inspektora kvalifikācijas eksāmens

Valsts policijas koledžā tiek organizētas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas eksāmens

Atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 16.7 panta 6.punkta 5.apakšpunktā, 29.1 un 29.2 pantā noteiktajam, Valsts policijas koledža 2023.gada 7.novembrī organizēs ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu atbilstoši otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei un profesionālās kvalifikācijas “Valsts policijas jaunākais inspektors” ieguves eksāmenu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, 2023.gada 31.oktobrī Koledža organizēs un nodrošinās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ievadkonsultāciju, kurā tiks sniegta informācija par pārbaudījuma norises kārtību un nepieciešamajiem atkārtojuma jautājumiem.

Precizējošu informāciju par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu Jūs varat saņemt Valsts policijas koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā, zvanot pa tālruni 67219642 vai 25411502.