titul.jpg

Šī gada 10. martā 13 kadeti absolvēja Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu “Policijas darba pamati II” un deva svinīgu zvērestu, lai pēc pusgada ilga apmācību kursa veiksmīgas apgūšanas turpinātu dienestu Valsts policijā.
“Šī ir svinīga diena mūsu policijas saimei, jo ar zvēresta došanu mūsu rindas paplašinās, tās kļūst stiprākas un ciešākas. Jūs esat spēcīga komanda – kā cieša dūre. Šobrīd jūsu katra uzdevums, dodoties uz dienestu Valsts policijā, ir pievienoties tikpat spēcīgai komandai, kura jūs jau gaida. Vēlu vienmēr paturēt prātā, ka tikai komandā ir spēks,” izlaidumā norādīja Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko.
Sveikt absolventus bija ieradies arī Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis, kurš aicināja iedziļināties sniegtajā svinīgajā solījumā un Valsts policijas vērtībās: “Būt godīgam, taisnīgam, uzticīgam Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus, kalpot sabiedrības vispārīgajām interesēm… Tie ir tikai daži vārdi no zvēresta teksta. Izteikto solījumu jūs apliecināsiet ar parakstu, tā norādot, ka esat gatavi kalpot sabiedrībai un valstij. Jums ir dažādas izglītības, esat absolvējuši dažādas augstskolas un bijuši profesionāļi savās jomās. Taču tagad jums ir cits statuss – jūs iegūto izglītību, zināšanas un prasmes turpmāk izmantosiet, lai kalpotu sabiedrībai. Iegaumējiet – tas, kurš izstājas, nekad neuzvar, un uzvarētājs nekad neizstājas. Šī ir viena no jūsu uzvarām. Dienesta laikā šādas uzvaras būs daudz. Esiet uzvarētāji!”
Tu vari kļūt par policistu arī tad, ja esi ieguvis augstāko izglītību un citu profesiju! To pierāda šie jaunie policisti, kuri iepriekš augstāko izglītību ieguvuši Latvijas populārākajās augstskolās un universitātēs, taču pēcāk nolēmuši sasniegt savu mērķi un piepildīt aicinājumu – kļūt par policistu!
 

Valsts policija ierodas Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidums
Zvēresta došana Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Zvēresta došana Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Gvido Stonis Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Absolventi Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Dmitrijs Homenko, Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā
Dmitrijs Homenko, Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmas “Policijas darba pamati II” izlaidumā

Lepojamies ar katru kadetu un absolventu, kurš ir izvēlējies drosmīgu profesiju un drosmīgu karjeru – rūpēties par Latvijas iekšējo drošību un kalpot sabiedrībai! Apsveicam absolventus!

 

Apsveicam absolventus!