Valsts policijas koledža AEPC

2021.gada sākums ir iesācies patiešām veiksmīgi - Latvija (Valsts policijas koledža), pirmo reizi Latvijas vēsturē, tiek ievēlēta par Eiropas policijas koledžu asociācijas (AEPC) izpildkomitejas locekli.

AEPC ir dibināts 1996.gadā un tajā ir 55 koledžas no 43 Eiropas un Eiropas Savienības valstīm.

Šīs asociācijas mērķi ir:

- uzlabot savstarpējo sadarbību un koordināciju dalībvalstu policijas koledžu starpā visā Eiropā;
- veicināt labākās prakses un pētījumu atziņu izplatīšanu;
- sekmēt vēl lielāku studējošo, pasniedzēju un praktisko policijas darbinieku savstarpējo apmaiņu pieredzes iegūšanu.

Kopumā nolūks ir palīdzēt dalībvalstu policijas dienestiem visā Eiropā, lai nodrošinātu tiem vislabāko iespējamo policijas darbu, vienlaikus risinot starptautiskās noziedzības problēmas.