CEPOL

Par Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūras (CEPOL) aktivitātēm

 

Eiropas Savienības aģentūra CEPOL darbojas kā nacionālo mācību iestāžu tīkls. Aģentūras viens no galvenajiem mērķiem ir izglītot dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas. CEPOL piedāvā mācību iespējas dalībvalstu tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām par aktuāliem jautājumiem, lai risinātu problēmas, ar kurām dalībvalstis saskaras cīnoties pret noziedzību, uzturot sabiedrisko kārtību, likumību un nodrošinot iedzīvotāju drošību, jo īpaši pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības uzlabošanai.

Eiropadome 1999.gada 15. un 16. oktobra sanāksmē Tamperē vienojās, ka jāveido Eiropas Policijas akadēmija, lai izglītotu policijas vecākos virsniekus. 2004.gada oktobrī Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par CEPOL pārveidošanu par pastāvīgu Eiropas Savienības (ES) organizāciju. 2006.gadā CEPOL tika piešķirts Eiropas Savienības organizācijas statuss. 2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un ES Padomes Regula, ar kuru tiek izveidota Eiropas Savienības tiesībaizsardzības apmācību aģentūra (CEPOL), tādejādi paplašinot CEPOL mandātu.

             CEPOL mītne atrodas Budapeštā, Ungārijā.

 

Latvijas darbība CEPOL

            Lai sekmētu sadarbību ar CEPOL un nodrošinātu Valsts policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku piedalīšanos mācībās, kā arī Latvijā organizētu starptautiskus kursus, Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļā ir izveidota nacionālā vienība, kura koordinē un vada CEPOL darbību Valsts policijā un citās tiesībsargājošajās iestādēs Latvijā.

CEPOL augstākā lēmējinstitūcija ir CEPOL valde. Valdes sēdes notiek divas reizes gadā, katru ES dalībvalsti valdē pārstāv viens valdes balsstiesīgais loceklis. Latviju valdē pārstāv Valsts policijas pārstāvis.

   Katru gadu CEPOL organizē vairāk nekā 90 aktivitātes (mācību kursus, seminārus un konferences) un vairāk nekā 70 e-seminārus, kā arī tiešsaistes mācību kursus, CEPOL apmaiņas programmas. Arī Valsts policija un Valsts policijas koledža aktīvi iesaistās CEPOL kursu organizēšanā, organizējot vienu vai divus starptautiskus kursus gadā.

Otra aktivitāte, kurā piedalās tiesībsargājošo iestāžu darbinieki, ir CEPOL apmaiņas programma. Ik gadu vairāki Valsts policijas un citu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji gūst pieredzi citās Eiropas valstīs un Latvijā tiek uzņemti kolēģi no citām Eiropas valstīm.

Lai nodrošinātu vienotu pieeju un saturu policijas izglītības iestādēs visās ES dalībvalstīs, CEPOL ir izstrādājis vairāk nekā 10 mācību kursu moduļus, piedāvājot gan docētāju, gan studentu rokasgrāmatas.

CEPOL nacionālā pētījumu un zinātnes korespondenta pienākumus pilda pārstāve no RSU.

Tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, mācībspēkiem un pētniekiem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas izmantojot CEPOL elektronisko bibliotēku, kurā atrodamas publikācijas par ES valstu pieredzi un pētījumiem policijas zinātnes jomā, kā arī lasīt E-žurnālus, kas pieejami CEPOL iekšējā tīklā.

 

ĪSUMĀ PAR CEPOL APMĀCĪBU IESPĒJĀM

 

CEPOL piedāvā:

  • jauno e-apmācības platformu LEEd, kas aizstās e-NET un būs pamats pakāpeniskai mācību procesu digitalizācijai (pašlaik notiek testēšana);
  • klātienes mācību kursus;
  • seminārus;
  • konferences;
  • e-seminārus un webinārus;
  • CEPOL apmaiņas programmas;
  • 10 mācību kursu moduļus;
  • pieeju CEPOL elektroniskajai bibliotēkai un E-žurnāliem.

 

CEPOL kontaktpersona Valsts policijas koledžā ir Tatjana Varša, Profesionālās pilnveides nodaļas vadītāja, e-pasts: cepol@koledza.vp.gov.lv