”Brīvpieejas pilna teksta resursi: Tiesību zinātnes. Policijas darbs”: informatīvs e-grāmatu saraksts

Datubāze

Apraksts

Ieteikumi lietošanai

Interneta resursi bibliotēkas elektroniskajā katalogā

Profesionālie materiāli: rokasgrāmatas, vadlīnijas, nepublicētie izdevumi.

Norādot atslēgvārdus, tiek veikta informācijas atlase visā katalogā. Atsevišķi e-resursus var meklēt  saitē (tīmekļa resursi) Valsts policijas koledžas bibliotēka, kas atrodas elektroniskā kataloga labajā slejā.

3td e-grāmatu bibliotēka
https://3td.lv/

Daudzveidīgas tematikas e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Nepieciešama reģistrācija kādā no Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Valsts policijas intranets

Valsts policijas izstrādātie materiāli darbam: grāmatas, vadlīnijas, metodiskie materiāli.

Piekļuve no darba datoriem vietnes lapas ”Darbam” sadaļā ”Uzziņas materiāli” (”Apmācība”).

PRIMO
https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISCNLL_VU1&lang=lv_LV&sortby=rank

Informācijas meklēšanas sistēma, kurā iekļauti 11 Latvijas zinātnisko bibliotēku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto datubāžu resursi, t.sk. pilnteksta publikācijas.

Tekstu  izguvei ieteicama reģistrācija (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā var reģistrēties attālināti) un Lietošanas pamācības iepazīšana.

CEPOL e-Net
https://enet.cepol.europa.eu/index.php?id=login-apply

Jaunākie tiešsaitē publicētie raksti no starptautiskajiem izdevumiem. Iekļautas 29 žurnālu nosaukumu laidienu publikācijas par policijas, tiesībaizsardzības un noziedzības jomām.

Nepieciešama reģistrācija (https://leed.cepol.europa.eu/local/registration/form.php). Piekļuve resursiem pēc pieteikuma apstiprināšanas.

 

CORE
https://core.ac.uk/

Pasaulē lielākais atklātās piekļuves pētniecības darbu apkopotājs no krātuvēm un žurnāliem.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem un vairākiem kritērijiem. Tekstus PDF formātā var lejuplādēt, kopīgot.

De Gruyter Publishers: Law
https://www.degruyter.com/

Digitālās pētniecības platforma, kas piedāvā tiešsaistes piekļuvi zinātniskajām grāmatām un žurnāliem. Tiesību zinātnēs pieejami  vairāk nekā 2 tūkstoši rakstu.

Tematiskajā izvēlnē Subjects vispirms ir jāizvēlas nozare, pēc tam meklēšanas kritēriju izvēlnē jānorāda Open Access.

DOAB
https://www.doabooks.org/

Tiešsaistes pakalpojuma nodrošinātājs, kas indeksē un nodrošina piekļuvi zinātniskām, recenzētām brīvpiekļuves grāmatām.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem un vairākiem kritērijiem. Teksta iepazīšanai jāizmanto norādītā saite uz publicētāja failu vai resursu.

DOAJ
https://doaj.org/

Tiešsaistes pakalpojuma nodrošinātājs, kas indeksē un nodrošina piekļuvi zinātniskiem, recenzētiem brīvpiekļuves žurnāliem.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem un vairākiem kritērijiem. Teksta iepazīšanai jāizmanto norādītā saite uz publicētāja failu vai resursu.

Emerald Insight
https://www.emerald.com

Akadēmisko grāmatu un žurnālu datubāze sociālajās zinātnēs, kurā iekļauti pētījumi, kas risina galvenās sabiedrības problēmas.

Vispirms jānorāda meklēšanas atslēgvādi, pēc tam meklēšanas kritēriju izvēlnē jānorāda Open Access.

Free Criminology Books
https://www.criminologyopen.com/pub/free-criminology-books

Koplietošanas platforma brīvpieejas e-grāmatām kriminoloģijā.

E-grāmatu saraksts ir autoru alfabēta secībā. Teksta iepazīšanai jāizmanto norādītā saite uz publicētāja failu vai resursu.

CrimRxiv
https://www.crimrxiv.com/

Koplietošanas platforma brīvpieejas e-grāmatām un žurnālu publikācijām kriminoloģijā.

E-grāmatu saraksts izdošanas gadu secībā. Ja izmanto informācijas meklēšanu pēc atslēgvārdiem,  tad iegūstams gan e-grāmatu, gan e-publikāciju saraksts. Publikācijas pieejamas norādītajās saitēs.

OAPEN
https://www.oapen.org

Tiešsaistes bibliotēka un zinātnisko publikāciju datubāze, kas veicina un atbalsta pāreju uz atvērtu piekļuvi akadēmiskajām grāmatām.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem un vairākiem kritērijiem. Teksta iepazīšanai jāizmanto norādītā saite uz publicētāja failu vai resursu.

Routledge
https://www.routledge.com/

Tūkstošiem grāmatu, e-grāmatu kolekcijas un žurnālu raksti. Izdevējs pārstāv Taylor&Francis Group, kas ir viens no pasaulē populārākajiem tiesību zinātņu publikāciju izdevējiem.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem. Kreisajā slejā, jānorāda izvēlne Open Access Tiltes Only.

Springer
https://www.springeropen.com

Atvērtās piekļuves grāmatas dažādās zinātņu nozarēs.

Informācijas meklēšana pēc atslēgvārdiem.