c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Profesionālās pilnveides nodaļa   > Starptautiskās sadarbības grupa
 

Starptautiskās sadarbības grupa

Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) Profesionālās pilnveides nodaļas Starptautiskās sadarbības grupas darbības jomas:

 1. Projekti.
 2. Starptautiskā sadarbība.
 3. Koledžas kadetu dalība starptautiskos pasākumos.
 4. CEPOL aktivitātes.
 5. Vietējā un starptautiskā mēroga semināri, konferences, pasākumi, tikšanās utt.

 

Koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas Starptautiskās sadarbības grupas darbības nodrošināšanā ietilpst šādās pamatfunkcijas:

 • profesionālās pilnveides mācību procesa organizēšana Valsts policijas amatpersonām, tostarp ārzemēs;
 • Koledžas sadarbības ar Eiropas Savienības institūcijām, ārvalstu, valsts un pašvaldību institūcijām, organizācijām un iestādēm sadarbības organizēšana, koordinēšana un veicināšana;
 • Eiropas Savienības un starptautiski finansēto izglītības attīstības un izglītības kvalitātes vai iestāžu materiāltehniskā nodrošinājuma programmu vai projektu (turpmāk – Projekti) ieviešanas veicināšana, atbalsta sniegšana un īstenošana Koledžā;
 • Projektu ieviešanas, apgūšanas un īstenošanas iespēju starptautiskā un nacionālā līmenī izvērtēšana;
 • Projektu aktualitātes pieteikšanās, administrēšanās, finansēšanas u.tml. nosacījumu uzraudzība;
 • Koledžas dalības iespēju Projektos vērtēšana un Koledžas vadības par aktuāliem projektiem informēšana un vērtēšana;
 • sadarbībā ar Koledžas kompetento struktūrvienību atbildīgajiem pārstāvjiem normatīvajos aktos vai rīkojuma dokumentos noteiktajā kārtībā Projektu pieteikumu u.tml. dokumentu virzīšana apstiprināšanai un Projektu īstenošanas uzsākšanai Koledžā;
 • Koledžā īstenoto Projektu metodiskās vadības nodrošināšana un praktisko konsultāciju nodrošināšana Projektu atbildīgajiem;
 • Projektu uzskaites veikšana Koledžā, Projektu pārvaldības izpildes noteiktā kārtībā un termiņos uzraudzība un koordinēšana;
 • sadarbībā ar Projektu atbildīgajiem Projektu īstenošanas pārskatu vai atskaitu sniegšana;
 • sadarbībā ar Projektu atbildīgajiem un Koledžas kompetento struktūrvienību vadītājiem Koledžas vispārējām akadēmiskā personāla un kadetu iesaistīšana Projektos;
 • Projektos iesaistītā vispārējā un akadēmiskā personāla aktivitāšu un uzdevumu izpildes Projektos uzraudzība un koordinēšana, iepazīstināšanas ar Projektu aktivitātēm un nosacījumiem nodrošināšana;
 • CEPOL Koledžas koordinatora funkciju pildīšana;
 • informācijas izplatīšanas par CEPOL aktivitātēm nodrošināšana, Koledžas nodarbināto pieteikšanās CEPOL aktivitātēm koordinēšana;
 • vietējā mēroga un starptautiskā mēroga semināru, konferenču un tikšanos ar Koledžas sadarbības partneriem un citu pasākumu organizēšana un nodrošināšana.