e-1.jpg e-2.jpg e-3.jpg e-4.jpg e-5.jpg e-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Latgales filiāle
 

Latgales filiāle

Publicēts 2014.gada 4.septembrī

Valsts policijas koledža ir dibināta 2006.gada 13.jūlijā, savukārt tās Latgales filiāle 2009.gada 1.oktobrī tika izveidota uz Latgales reģionālās mācību klases bāzes. Valsts policijas koledžas Latgales filiāle ir aprīkota ar modernu aparatūru (teletilts, datori, multimediju tāfele, projektors u.c. aparatūra), kas ir iegādāta Norvēģijas projekta līdzekļu ietvaros, kā arī veiksmīgi realizējot citus Eiropas Savienības fondu projektus. Bibliotēkas fonds piecu gadu darbības laikā ir krietni papildināts un pieaudzis līdz 2012 bibliogrāfijas vienībām. Pašlaik filiālē nepilna laika neklātienes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Policijas darbs” apgūst 64 Valsts policijas darbinieki, iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Savukārt 2014.gada 11.septembrī neklātienes mācības arodizglītības programmā „Policijas darbs” ar kvalifikāciju „Ierindas sastāva policists” (mācību ilgums 1 gads) uzsāks 20 Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darbinieki.

Lekcijas studējošajiem vada pieredzējuši policijas darbinieki ar bagātu praktiskā darba pieredzi.

Balstoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 „Valsts policijas koledžas nolikums”, Valsts policijas koledžas Latgales filiāles darbs tika reformēts, nodrošinot filiālei pastāvīgu docētāju skaitu.

No 2014.gada 11.septembra Valsts policijas koledžas Latgales filiāli vadīs pulkvežleitnante Inese Boluža.

Valsts policijas koledžas Latgales filiāles nolikums (atvērt šeit), grozījumi 06.09.2016.(atvērt šeit).