c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Kinoloģijas nodaļa   > Pogrammas
 

Pogrammas

VPK Kinoloģijas nodaļas profesionālās pilnveides un profesionālās neformālās izglītības programmas

Nr.p.k.

Nosaukums

Stundu skaits

Apraksts

1.

Darbs ar policijas suņiem

640

Profesionālās pilnveides izglītības programma nodrošina zināšanu un prasmju apguvi kinoloģijas jomā, kas nepieciešamas profesionālai un kvalitatīvai dienesta suņa izmantošanai Valsts policijā. Kinologs un dienesta suns tiek sagatavoti darbam šādām specializācijām:

·  Lietisko pierādījumu meklēšana;

·  Pēdu meklēšana

·  Bīstamu personu aizturēšana

·  Pazudušu cilvēku meklēšana

2.

Kinologa taktiskā rīcība likumpārkāpēju meklēšanā un aizturēšanā notikuma vietā

80

Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par bīstamu personu meklēšanu un aizturēšanu notikuma vietā

3.

Narkotisko un psihotorpo vielu meklēšanas taktika, izmantojot dienesta suņus

150

Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par dienesta suņu izmantošanu narkotisko vielu meklēšanā, kā arī attīsta dienesta suņa spējas narkotisko vielu meklēšanā:

·   Apdzīvotās telpās;

·   Neapdzīvotās telpās;

·   Transportlīdzeklī;

·   Apvidū

4.

Narkotisko un psihotropo vielu meklēšana pie cilvēkiem, izmantojot dienesta suņus

80

Programma sniedz gan teorētiskās zināšanas kinologam, gan attīsta praktiskās iemaņas dienesta suņiem, lai konstatētu narkotiskās vielas pie personām naktsklubos, koncertos utt.

5.

Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā notikuma vietā

80

Programma pilnveido kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņa izmantošanas taktikā cilvēka atstāto smaržu pēdu dzīšanā notikuma vietā

6.

Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu meklēšanā un uzņemšanā notikumu vietā

80

Programma pilnveido kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par dienesta suņu apmācību cilvēka atstāto smaržu pēdu meklēšanā un uzņemšanā, kā arī pilnveido kinologu teorētiskās zināšanas dienesta suņu izmantošanā.

7.

Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanas principi un dienesta suņu izmantošana tajā

40

Programma sniedz kinologiem teorētiskās zināšanas un pilnveido praktiskās iemaņas meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanā, izmantojot dienesta suņus

8.

Dienesta suņu izmantošanas kvalitātes paaugstināšana objektu ar cilvēka smaržu meklēšanā, lokalizēšanā un uzradīšanā

80

Programma sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par lietisko pierādījumu meklēšanu notikuma vietā

9.

Dienesta suņu izmantošana personu atstāto smaržu pēdu dzīšanā notikumu vietā pilsētas apstākļos

80

Programma pilnveido kinologa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dienesta suņa izmantošanas taktikā cilvēka atstāto smaržu pēdu dzīšanā pilsētas apstākļos