b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Kinoloģijas nodaļa   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa realizē kucēnu apmācību.

 

Publicēts 2018.gada 7.decembrī

Pirmoreiz Valsts policijas koledžā, tiek īstenota, 2018. gadā izstrādātā PPIP "Kinologa darbs ar kucēnu (sākumposms)", kuru šobrīd apgūst 3 Valsts policijas amtpersonas (kinologi) ar piesaistītajiem dienesta suņiem. Pēc 3.posma apgūšanas, kas norisinājās no 29.oktobra līdz 9.novembrim, progammas ietvaros notika starppārbaudījums - gan kinologu teorētisko zināšanu pārbaude, gan piesaistīto dienesta suņu "7.mēnešu veca vai vecāka suņa testēšana", kuras mērķis ir noteikt dienesta suņu atbilstību turpmākai apmācībai un izmantošanai Valsts policijas uzdevumu veikšanai. Gan kinologi, gan dienesta suņi šo pārbaudījumu sekmīgi nokārtoja un turpina apmācību Valsts policijas koledžā, apgūstot 4.posmu. Lieki piebilst, ka kinologu un viņu dienestu suņu progress, attiecībā pret to brīdi, kad apmācības uzsākās, ir manāmi paaugstinājies!

   

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Kinolģijas nodaļa


 

Meža apvidū pazudušas personas meklēšanas un glābšanas taktiskie paņēmieni

 

Publicēts 2018.gada 29.novembrī

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs M.iur. A.Dzenis ir izstrādājis mācību metodisko materiālu "Meža apvidū pazudušas personas meklēšanas un glābšanas taktiskie paņēmieni”. Tā mērķis ir sniegt pamat zināšanas par meža apvidū pazudušu personu meklēšanā noteiktiem vispārīgiem noteikumiem, izmantojamiem terminiem, struktūru, veicamām darbībām un metodēm. Mācību metodiskais materiāls ir taktisko paņēmienu apkopojums, kas var būt noderīgs jebkurai personai, kura iesaistās vai plāno iesaistīties meža apvidū pazudušu personu meklēšanā.

   

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Kinolģijas nodaļa


 

Kinologa taktiskā rīcība likumpārkāpēju meklēšanā un aizturēšanā notikuma vietā

 

Publicēts 2018.gada 15.maijā

Laika posmā no 19.marta līdz 23.martam un no 7.līdz 11.maijam Valsts policijas koledžā norisinājās apmācības Valsts policijas kinologiem ar dienesta suņiem “Kinologa taktiskā rīcība likumpārkāpēju meklēšanā un aizturēšanā notikuma vietā”. Šī kursa laikā kinologi mācījās atrast, aizturēt bīstamas personas un kontrolēt dienesta suni, lai tas neveiktu nekontrolētu uzbrukumu cilvēkam, ja tas nav nepieciešams.

Mācības tika īstenotas Valsts policijas koledžā, kā arī ar SIA “IL8” atbalstu AIRSOFT LATVIA telpās.

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Kinolģijas nodaļa


 

SEMINĀRS  KINOLOGIEM “Pēdu izsekošana pēc Džefa Šetlera metodes”

 

Publicēts 2017.gada 28.septembrī

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa organizē semināru kinologiem pēdu meklēšanā, izmantojot dienesta suni. Lektors Džefs Šettlers (ASV)  dalīsies ar ilggadējo pieredzi dienesta suņu apmācībā un taktikā  pēdu meklēšanā.

Seminārs notiks 2017.gada 4.oktobrī plkst.17.00 – 21.00 Valsts policijas koledžā Rīgā, Ezermalas ielā 10, 2.stāva Konferenču zālē. Dalība bez maksas.

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts policijas koledžas

Kinolģijas nodaļa


 

VP koledžas Kinoloģijas nodaļa atver jaunu lapaspusi

 

Publicēts 2017.gada 13.septembrī

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas mācībspēki, pateicoties 2017.gadā iegūtajām zināšanām Nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas skolā, piedalījās Baltijas valstu Militārās policijas kinologu semināra organizēšanā, kurš norisinājās laika posmā no 2017.gada 4. septembra līdz 8. septembrim.

Semināra mērķis – dienestu pieredzes apmaiņa militārās meklēšanas taktikā, narkotisko vielu un sprāgstvielu meklēšanā.

Koledžas Kinoloģijas nodaļai sprāgstvielu meklēšana ir jaunapgūta specializācija, kura aizgūta, ņemot vērā sprādziena draudus vairākās Eiropas valstīs.

Fotogalerija >>>

 

Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas
vadītājs, majors
Alens Dzenis

 


 

Igaunijas policijas un robežsardzes vizīte Valsts policijas koledžā

 

Publicēts 2016.gada 30.novembrī

Laika posmā no 2016.gada 14.novembra līdz 16.novembrim Valsts policijas koledžā viesojās Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldes kinologi.

 

Vizītes mērķis bija veicināt starptautisko sadarbību starp Valsts policijas koledžu un Igaunijas policijas un robežsardzes pārvaldi, kā arī apmainīties ar pieredzi kinoloģijas apmācības jomā.

Pirmajā dienā viesi novadīja Valsts policijas un Valsts policijas koledžas amatpersonām lekciju par Igaunijas policijas Kinoloģijas  nodaļas darba organizāciju, kā arī nodemonstrēja Igauņu policijas kinologa ekipējumu. Otrā diena tika veltīta mācībām. Visu dienu Valsts policijas koledžas kinologi kopā ar Igauņu kinologiem veica praktiskus vingrinājumus ar dienesta suņiem. Igaunijas kinologi dalījās ar savu pieredzi telpu pārmeklēšanas taktikā, izmantojot dienesta suni un bīstamas personas aizturēšanā.

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par turpmākām sadarbības iespējām.

Fotogalerija >>>

 

Informāciju sagatavoja: VPK Kinoloģijas nodaļa


 

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļā ir vakants jaunākā inspektora amats.

 

Publicēts 2016.gada 7.novembrī

Tiek aicināti pieteikties visi, kuri vēlās attīstīt savas profesionālās prasmes Kinoloģijā.

Galvenie kritēriji pretendentiem:

  • Profesionālā (vismaz 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) izglītība;
  • vismaz 1 gada darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās vai citās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs;
  • Labas datorzināšanas (MS Word, MS Excel, PowerPoint u.c.);
  • "B" kategorijas autovadītāja apliecība;
  • Vēlēšanās pilnveidot savas zināšanas Kinoloģijā.

Galvenie amata pienākumi:

  • Nodrošināt kinologu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu;
  • Piedalīties kinologu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā;
  • Piedalīties Valsts policijas kinologu izglītības programmu izstrādāšanā;
  • Veikt īstenojamo mācību vai citu pasākumu laikā iegūto video materiālu saglabāšanu digitālā formātā un veikt video failu klasificēšanu.

 

 

Intereses gadījumā zvanīt: Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs Alens Dzenis t.25455999, e-pasts alens.dzenis@koledza.vp.gov.lv


 

Seminārs “Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas organizēšana”

Publicēts 2016.gada 18.oktobrī

2016.gada 11.-14.oktobrī Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas darbinieki piedalījās sia”K-9.LV” organizētajā seminārā “Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas organizēšana”. Lektors Vadims Liholetovs (Krievija) dalījās ar organizācijas EXTREMUM ilggadējo pieredzi pazudušu personu meklēšanā.
Seminārā tika aplūkota teorija un statistika, risināti analītiski uzdevumi ar datoru un veikta praktiskā nodarbība mežā, simulējot pazudušas personas situāciju. Seminārā piedalījās dalībnieki no Valsts policijas, Valsts robežsardzes koledžas, organizācijas Inter Sport Canis, biedrības Saules suns un Valsts policijas koledžas.

Fotogalerija >>>

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļa


 

Valsts policijas koledžas darbinieks izcīna 2.vietu starptautiskās dienesta suņu sacensībās

Publicēts 2016.gada 18.oktobrī

  

2016.gada 4.-6.oktobrī Lietuvā, Viļņā notika Lietuvas policijas Kriminālistikas centra organizētās starptautiskās dienesta suņu sacensības. Latvijas Valsts policijas komandu pārstāvēja Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes Kinologu nodaļas inspektore, leitnante Agnese Petrusēviča ar dienesta suni Drago.

Sacensības sastāvēja no piecām disciplīnām: pēdu dzīšana pilsētas apstākļos, priekšmetu meklēšana, personu meklēšana, personas aizturēšana un dienesta suņa paklausība. Lietuvas policijas organizētās sacensības ar to ir interesantas, ka katru reizi uzdevumi mainās un iepriekš dalībniekiem nav zināmi. Tāpēc nav iespējas sagatavoties konkrētam uzdevumam, kā tas ir sporta suņu sacensībās. Kā piemēram, šoreiz personas aizturēšanas specializācijā viens no trim uzdevumiem bija aizturēt personu uz ēkas 2.stāva balkona.

 21 dalībnieka konkurencē no Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas, augsto 2.vietu izcīnīja Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi (aizsardzības disciplīnā 1.vieta, priekšmetu meklēšanā 2.vieta). Pirmo reizi startējot sacensībās augsto 4.vietu ieguva Agnese Petruseviča ar dienesta suni Drago (personu meklēšanas disciplīnā 3.vieta, priekšmetu meklēšanā 3.vieta).
G.Strazdiņa ar dienesta suni Endi un A.Petrusevičas ar dienesta suni Drago sasniegtais rezultāts parāda, ka Latvijas Valsts policijas koledža un Latvijas Valsts policija ir konkurētspējīga ne tikai starp Latvijas, bet arī kaimiņvalstu dienestiem kinoloģijas jomā. Tas rada gandarījumu un stimulu turpmākiem sasniegumiem sacensībās, un ikdienas darba pienākumu pildīšanā.
Vairāk fotogrāfijas: skatīt šeit >>> 
      

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļa


 

XIX Valsts robežsardzes kinologu sacensības

Publicēts 2016.gada 31.maijā

  

No 2016.gada 25.maija līdz 2016.gada 28.maijam Latvijā, Rēzeknē notika XIX Valsts robežsardzes koledžas organizētās sacensības kinologiem ar dienesta suņiem pēdu meklēšanas, priekšmetu meklēšanas, personu meklēšanas un paklausības disciplīnās. Sacensībās piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Moldovas. Latvijas Valsts policijas komandu šajās sacensībās pārstāvēja Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi (Valsts policijas koledža) un Juris Stankevičs ar dienesta suni Silvers (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde).

 

Teicamu sagatavotības līmeni demonstrēja Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi, pēdu meklēšanā iegūstot 1.vietu un priekšmetu meklēšanā iegūstot godpilno 2.vietu. Kopvērtējumā Latvijas valsts policijas komandas pārstāvim G.Strazdiņam augstā 4.vieta 25 dalībnieku konkurencē. Savukārt, Juris Stankevičs ar dienesta suni Silvers, kopvērtējumā ieguva 21.vietu 25 dalībnieku konkurencē.

 G.Strazdiņa ar dienesta suni Endi sasniegtais rezultāts parāda, ka Latvijas Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa ir konkurētspējīga ne tikai starp Latvijas, bet arī kaimiņvalstu dienestiem kinoloģijas jomā. Tas rada gandarījumu un stimulu turpmākiem sasniegumiem sacensībās, un ikdienas darba pienākumu pildīšanā.       

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas vadītājs
majors Alens Dzenis


 

Seminārs kinologiem par tēmu „TREKINGS VAI TREILINGS? PĒDU IZSEKOŠANA PĒC DŽEFA ŠETLERA METODES”

Publicēts 2016.gada 5.maijā

  

2016.gada 5.maijā Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa rīkoja semināru kinologiem “TREKINGS VAI TREILINGS? PĒDU IZSEKOŠANA PĒC DŽEFA ŠETLERA METODES”, ko vadīja Marija Vladimirova (GAK9 Europe instruktore). Semināra dalībniekiem tika sniegta  aktuālākā informācija dienesta suņu apmācībā pēdu izsekošanā.

Seminārā piedalījās 14 esošie kinologi no Valsts policijas Rīgas reģiona, Latgales reģiona, Kriminālistikas pārvaldes, „Omega”, Latvijas vācu aitu suņu kluba, Dienesta un sporta suņkopības centra un 2 topošie kinologi no Valsts policijas koledžas.

Fotogalerija >>>

 

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas vadītāja p.i.
kapteinis Alens Dzenis


 

Seminārs „Kucēna pamatiemaņu veidošana un nostiprināšana”

Publicēts 2015.gada 23.decembrī

  

2015.gada 22.decembrī Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa rīkoja semināru kinologiem „Kucēna pamatiemaņu veidošana un nostiprināšana”, ko vadīja Valdis Bikovskis (VID Muitas pārvaldes Muitas kontroles organizēšanas daļas Kinoloģijas nodaļas vecākais muitas eksperts). Semināra dalībniekiem tika sniegta jaunākā, aktuālākā informācija kucēnu apmācībā, kā arī praktiskajā daļā tika demonstrēti konkrēti piemēri pareizas apmācības, vēlamo attiecību veidošanā ar kucēnu.

 

Seminārā piedalījās 53 esošie kinologi no Valsts policijas Rīgas reģiona, Vidzemes reģiona, Zemgales reģiona, Kriminālistikas pārvaldes, „Omega”, NBS SUV, VID Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes, Rīgas Centrālcietuma, Jēkabpils cietuma, Latvijas vācu aitu suņu kluba, Dienesta un sporta suņkopības centra, Suņu apmācības skolas un 2 topošie kinologi no Valsts policijas koledžas.

 Fotogalerija >>>

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas vadītāja p.i.
kapteinis Alens Dzenis


 

 

Dalība X Starptautiskajās dienesta suņu biatlona sacensībās „Latvija 2015”

Publicēts 2015.gada 1.septembrī

  Š.g. 7. un 8. augustā Valsts robežsardzes koledžā tika rīkotas biatlona sacensības kinologiem ar dienesta suņiem. Sacensības tika vērtētas profesionālajā klasē un tautas klasē.

 

Sacensībās kopumā piedalījās 62 Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes (VRS) teritoriālo pārvalžu, Valsts policijas koledžas, VID Muitas pārvaldes, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Moldovas tiesībsargājošo iestāžu kinologi ar saviem dienesta suņiem „Profesionālajā klasē”, kā arī civilie Latvijas kinologi ar suņiem „Tautas klasē A” un „Tautas klasē B”.

Valsts policijas koledžu sacensībās pārstāvēja Kinoloģijas nodaļas inspektore Madara Eglīte ar dienesta suni Norri. Pēc aizvadītas 9km garas trases, kura sastāvēja no neskaitāmiem šķēršļiem un uzdevumiem, kas labi parādīja kinologa un suņa sadarbības līmeni, M.Eglīte uzrādīja tādu rezultātu, lai ierindotos trešajā vietā sieviešu konkurencē. Patiess prieks par sasniegumu un atliek vien gatavoties nākošā gada sporta sacensībām ar dienesta suni, lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus.

 

Foto galerija, skatīt šeit >>>

 

Informāciju sagatavoja:

Kinoloģijas nodaļa


 

 Latvijā viesojās GAK-9 Europe instruktors Glenn-David Poole

No š.g.3.jūlija līdz 5.jūlijam Rīgā norisinājās uz starptautisku sadarbību balstīts seminārs „GAK9 Europe metodes praktiskais pielietojums cilvēka atstāto pēdu smaržu meklēšanā”, kuru vadīja GAK-9 Europe instruktors Glenn-David Poole, Eiropā zināms Mantrailing instruktors.   

 

Seminārā piedalījās Valsts policijas koledžas pārstāvis, Guntis Strazdiņš, Kinoloģijas nodaļas personāla apmācības speciālists, pārstāvji no Lietuvas policijas, pārstāvji no Krievijas Pazudušu personu meklēšanas un glābšanas vienības „EKSTREMUM”, kā arī brīvprātīgie kinologi no Latvijas. Trīs dienu garumā tika veiktas praktiskās nodarbības ar suņiem jauktā apvidū un pilsētas apstākļos pēdu meklēšanā un izsekošanā.

Pateicamies par iespēju apmeklēt šāda veida seminārus un iegūt jaunas zināšanas, kas turpmāk tiks izmantotas Valsts policijas kinologu apmācībai, lai attīstītu Mantrailing specializāciju Valsts policijā.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas inspektore
leitnante Madara Eglīte


 

Izbraukuma mācības Latgales un Zemgales kinologiem Jēkabpilī

Publicēts 2015.gada 23.februārī

Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa 2015.gada 19.un 20.februārī rīkoja izbraukuma mācības Valsts policijas Latgales un Zemgales reģiona pārvaldes kinologiem.

 

Mācību laikā kinologi tika iesaistīti taktiskajās izspēlēs, kuru scenārijs bija līdzīgs „Qwest” spēlei. Vienas izspēles laikā kinologiem vajadzēja risināt vairākus uzdevumus, turklāt, pie katra nākamā uzdevuma kinologi varēja tikt tikai pareizi atrisinot iepriekšējo. Kinologiem pilnvērtīgi pildot uzdevumus, vajadzēja ne tikai izmantot dienesta suņu spējas, bet arī taktiski pareizi rīkoties, operatīvi pieņemt pareizus lēmumus un profesionāli rīkoties strauji mainīgajā vidē, mācēt strādāt komandā un racionāli sadalīt funkcijas savā starpā, kā arī spēt iegūt nepieciešamo informāciju no notikuma apstākļiem, lieciniekiem un atbalsta dienestiem.

Savukārt dienesta suņi taktiskajās izspēlēs tika izmantoti pēdu meklēšanai, lietisko pierādījumu meklēšanai, personu meklēšanai telpās un narkotisko vielu meklēšanai.

 

Informāciju sagatavoja:
Jevgeņijs Novikovs
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas vadītājs
jevgenijs.novikovskoledza.vp.gov.lv


 

Valsts policijas koledžas pārstāvji Latvijas Radio 1 tiešraidē!!!!

Publicēts 2014.gada 11.novembrī

2014.gada 12.novembrī plkst.10:30 Latvijas rādio 1  raidījuma  Zināmais Nezināmajā tiešraidē viesosies
Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļas vadītājs Jevgēņijs Novikovs
Raidījuma tēma - Dienesta suņi.

Latvijas radio  studijā kopā ar VID Muitas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas vadītāju Anitu Ezi sarunas būs par darbu ar dienesta suņiem - gan par to izvēli un apmācības jautājumiem, gan par kinologu lomu šajā procesā, gan darbošanos likumpārkāpēju atklāšanā.

Vairāk informācijas: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/dienesta-sunju-ikdiena.a44670/

Aicinām pieslēgties Latvijas radio 1 frekvencei 90,7 MHz tiešraidei 12.11.2014. plkst.10:30 :)
   

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas

direktora palīdze

Tatjana Varša


 

Kinologu sacensības Lietuvā Patruļpolicijas suņiem.

Publicēts 2014.gada 14.oktobrī

No 2014.gada 8.oktobra līdz 2014.gada 10.oktobrim Lietuvā, Viļņā notika Lietuvas policijas kriminālistikas centra Kinoloģijas pārvaldes rīkotas Patruļpolicijas suņu sacensības policijas kinologiem ar dienesta suņiem pēdu meklēšanas, priekšmetu meklēšanas, personas meklēšanas, aizsardzības un paklausības disciplīnās. Sacensībās piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas. Latviju šajās sacensībās pārstāvēja Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi (Valsts policijas koledža) un Aleksandrs Baronovs ar dienesta suni Eliots (Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde), komandas vecākais Jevgeņijs Novikovs (Valsts policijas koledža).              

Augstu prasmi demonstrēja Guntis Strazdiņš ar dienesta suni Endi, individuāli pēdu meklēšanā iegūstot 1.vietu, personu meklēšanā telpās arī iegūstot godpilno 1.vietu un paklausības un kontroles testā izcīnot 3.vietu. Kopvērtējumā Latvijas komandas pārstāvim – G.Strazdiņam 8.vieta 22 dalībnieku konkurencē. Savukārt, Aleksandrs Baronovs ar dienesta suni Eliots, pirmo reizi piedaloties starptautiskās kinologu sacensībās, arī uzrādīja ļoti labu rezultātu, kopvērtējumā iegūstot 12.vietu 22 dalībnieku konkurencē.

Sasniegtais rezultāts parāda, ka Latvijas Valsts policijas amatpersonas, kas pilda dienesta pienākumus ar dienesta suņiem ir acīmredzami labā līmenī starp kaimiņvalstu policijas darbiniekiem, kas rada stimulu turpmākiem sasniegumiem sacensībās un ikdienas darba pienākumu pildīšanai.

Interesentiem vairāk bildes no kinologu sacensībām: https://plus.google.com/photos/110950359517417723667/albums/6067811591296499729

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas inspektore
leitnante Madara Eglīte


 

 

Seminārs kinologiem par tēmu
„VIELU MEKLĒŠANAS SUŅA VEIDOŠANA, APMĀCĪBA UN IZMANTOŠANA”

Publicēts 2014.gada 20.jūnijā

Jau otro reizi šogad Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks Valdis Bikovskis ieradās ar lekciju Valsts policijas koledžā, lai padalītos ar jaunāko informāciju dienesta suņu apmācībā. Šajā reizē semināra tēma bija „VIELU MEKLĒŠANAS SUŅA VEIDOŠANA, APMĀCĪBA UN IZMANTOŠANA”. Bez teorētiskās daļas lektors parādīja arī praktiskus vingrinājumus vielu meklēšanas suņa veidošanā.

Semināru apmeklēja pārstāvji no Valsts policijas Rīgas reģiona, Vidzemes reģiona, Kurzemes reģiona, Latgales reģiona, Kriminālistikas pārvaldes, „Omega”, NBS SUV, Militārās policijas, VID Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Pašvaldības policijas, Latvijas Kinoloģiskās Federācijas, Somijas policijas.

Pateicamies par sadarbību Valsts robežsardzes koledžai un īpaši Valdim Bikovskim, un par atsaucību semināra dalībniekiem.

Galerija >>>

 

 


Publicēts 2014.gada 29.maijā

 

2014.gada 19.jūnijā plkst.9:00-12.00 Valsts policijas koledžas 2.stāva konferenču zālē notiks seminārs kinologiem par tēmu „VIELU MEKLĒŠANAS SUŅA VEIDOŠANA, APMĀCĪBA UN IZMANTOŠANA”.

Semināru vadīs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks, majors Valdis Bikovskis.

Dalību pieteikt: alens.dzeniskoledza.vp.gov.lv
vai 29399920.

 

   

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Taktisko mācību izspēle „Pazudušu personu meklēšana meža apvidū”

Publicēts 2014.gada 7.aprīlī

2014.gada 27.martā Ķekavas novada Daugmalē Valsts policijas koledžas Kinoloģijas nodaļa kvalifikācijas kursa ietvaros organizēja taktisko mācību izspēli „Pazudušu personu meklēšanā meža apvidū”.
Mācībās tika iesaistīti ap 65 cilvēki no Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts policijas koledžas, Latvijas Kinoloģiskās federācijas u.c., kā arī iesaistīti 10 apmācīti suņi.
Dalībnieki tika sadalīti divās grupās (katrā ap 30 cilvēki un 5 suņi). Izmantojot personīgās zināšanas, rācijas, kartes un policijas auto, tika uzdots 2h laikā, apmēram 2x2km mežu teritorijā atrast pazudušu sievieti. Izspēlē tika pieaicināts Daugmales mežsargs L.Melnis.
Pazudušās sievietes (Evita Vītoliņa, Pašvaldības policija) meklēšanu apgrūtināja cietušās brālis (Kaspars Mačs, Valsts robežsardze), kurš pārāk aktīvi centās palīdzēt meklētājiem, skrienot un maisoties kur nevajag, arī veiksmīgi jaucot debess puses un virzienus. Meklēšanu neatviegloja arī sektoru vidū esošais mežizstrādes darbinieks (Edijs Strazdiņš, Pašvaldības policija) ar motorzāģa rūkoņu.
Pirmā grupa pazudušo sievieti atrada ar suni. Tā kā cietušajai bija lauzta kāja, tika sniegta pirmā medicīniskā palīdzība. Ar automašīnu pie cietušās piekļūt nebija iespējams, tāpēc cietušo no meža nācās nest apmēram 500m un tālāk ar automašīnu nogādāt vadības punktā. Uzdevums tika veikts 1h 59min.
Otrā grupa ar uzdevumu tika galā 1h 58 min, tādējādi uzvarot šajās sacensībās.
Pēc izspēles iegūti vērtīgi secinājumi pazudušu personu meklēšanā un meklēšanas operācijas vadīšanā. Izspēles laikā nofilmētais materiāls tiks izmantots mācību filmas izveidei policijas darbiniekiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Lekcija par izdzīvošanu mežā

Publicēts 2014.gada 4.aprīlī

2014.gada 27.martā Ķekavas novada Daugmalē Valsts policijas koledžas rīkoto taktisko mācību ietvaros, pārstāvji no NBS, izspēles dalībniekiem novadīja lekciju par izdzīvošanu mežā. Jelgavas jaunsargu instruktore Daina Kleinberga un Tukuma jaunsargu instruktors Armands Kotke stāstīja un rādīja noderīgas, praktiski pielietojamas metodes izdzīvošanai mežā - lietas un paņēmienus, kas būtu noderīgi ne tikai sēņotājiem, ogotājiem, bet arī glābējiem.

 
 
 

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Paziņojums

Publicēts 2014.gada 4.aprīlī

Valsts policijas koledžas rīkotajā seminārā „Meža apvidū pazudušu personu meklēšanas operācijas vadīšanas vispārīgie principi”  V.Akimova (Latvijas Kinoloģiskās federācijas instruktore, Dienesta un sporta suņkopības mācību centra Meklēšanas-glābšanas grupas vadītāja) semināra dalībniekus iepazīstināja ar Somijas, Krievijas un personīgo pieredzi meklēšanas operācijas vadīšanā. Seminārs klausītājiem deva pamata zināšanas meklēšanas operācijas norisē.

Semināru apmeklēja kinologi no Valsts policijas Rīgas reģiona, Vidzemes reģiona, Kurzemes reģiona, Latvijas Kinoloģiskās Federācijas, Valsts policijas koledžas kadeti.

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Paziņojums

Publicēts 2014.gada 19.martā

2014.gada 26.martā plkst. 9:40-12.15 Valsts policijas koledžas 2.stāva konferenču zālē notiks seminārs kinologiem par tēmu „MEŽA APVIDŪ PAZUDUŠU PERSONU MEKLĒŠANAS OPERĀCIJAS VADĪŠANAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI”.

Semināru vadīs Latvijas Kinoloģiskās federācijas instruktore, Dienesta un sporta suņkopības mācību centra Meklēšanas-glābšanas grupas vadītāja Vladislava Akimova

       

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Mācību izspēle pasākumā "Ēnu diena 2014"

Publicēts 2014.gada 17.februārī

12.februārī Valsts policijas koledžā notikušajā „Ēnu diena 2014” pasākumā Kinoloģijas nodaļa sadarbībā ar Kadetu nodaļu un Policijas tiesību katedru rīkoja mācību izspēli.

Izspēlē iesaistītie kadeti nebija informēti par notikumu gaitu un pildīja patruļpolicijas darbinieku pienākumus. Tika saņemts izsaukums par zādzību dzīvoklī. Likumpārkāpēji policistiem gan uzbruka ar nazi, gan bēga, pielietojot šaujamieroci. Likumpārkāpēju aizturēšanā tika izmantoti steki, roku dzelži, šaujamierocis, nācās pielietot speciālos cīņas paņēmienus un iesaistīt dienesta suni.

Mācību izspēle bija gan interesanta „Ēnu diena 2014” dalībniekiem, gan noderīga kadetiem praktisko iemaņu uzlabošanā.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Semināra norise

Publicēts 2014.gada 30.janvārī

 

Valsts policijas koledžas rīkotajā seminārā „Stresa ietekme suņa apmācībā” V.Bikovskis (Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks) semināra dalībniekus iepazīstināja ar vērtīgu informāciju dienesta suņu apmācībā, kas balstīta uz Skandināvijas valstīs veiktu zinātnisku pētījumu.

Semināru apmeklēja pārstāvji no Valsts policijas Rīgas reģiona, Vidzemes reģiona, Kurzemes reģiona, Latgales reģiona, „Omega”, NBS SUV, VID Muitas pārvaldes, Pašvaldības policijas, Latvijas Kinoloģiskās Federācijas.

 

 

 
 
  

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis


 

Paziņojums

Publicēts 2014.gada 15.janvārī

2014.gada 24.janvārī plkst.10:00 Valsts policijas koledžas
2.stāva konferenču zālē notiks seminārs kinologiem par tēmu
„STRESA IETEKME SUŅA APMĀCĪBĀ”.

Semināru vadīs Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra priekšnieks, majors Valdis Bikovskis.

 

      

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Kinoloģijas nodaļas jaunākais inspektors
kapteinis Alens Dzenis