c-1.jpg c-2.jpg c-3.jpg c-4.jpg c-5.jpg c-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Resursi
 

Resursi

  • BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS

Bibliotēkā ir pieejama studiju programmu īstenošanai atbilstoša mācību un zinātniskā literatūra. Iepazīstami arī dažādu nozaru un daiļliteratūras populārākie izdevumi.

  • PERIODISKIE IZDEVUMI
  1. gadā abonētie periodiskie izdevumi: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, "The Police: The Law Enforcement Magazine", ”Annas Psiholoģija”, "GEO", ”Astes”, ”Ej”.

Periodisko izdevumu arhīvs: ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000), ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997-2009), ”Jurista vārds” (2002-2018), ”Juristu Žurnāls” (Nr. 3.-10.), ”Kārtība un Drošība” (Nr. 1., 2.), ”Likums un Tiesības” (1999-2009).

  • IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTI

Mācību līdzekļi, speciālā literatūra un citi dokumenti, kas satur klasificēto informāciju un ir valsts noslēpuma objekti ir Speciālās bibliotēkas krājumā. Dokumentu pieejamībai nepieciešama atbilstošas kategorijas speciālā atļauja (vairāk skat. ”Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”).

  • KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Kvalifikācijas darbi iepazīstami tikai bibliotēkas lasītavā. Kvalifikācijas darbu saraksts (no 2013.gada) pieejams elektroniskajā katalogā.

  • RETUMU KOLEKCIJA

Atsevišķā Bibliotēkas telpā ir izvietoti retumi – īpaši vērtīgi izdevumi. Vecākais izdevums ir krievu valodā par jaunāko laiku vēsturi (1884.), bet latviešu valodā - grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894.). Iepazīstamas 19. gadsimta beigu, 20. gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tiesību aspektiem - tiesību filozofiju, tiesu medicīnu, ekspertīzi, krimināltiesībām u.c. Pieejami unikāli periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919-1961), ”Likuma Vārdā” (1997-2003), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998-2000).

    • ”Digitālie žurnāli: Policijas darbs” - ”UN Police Magazine”, ”Standing Police Capacity Newsletter”, žurnāli  "Police: The Law Enforcement Magazine", ”Victoria Police”, ”American COP”, ”Police”.
  • DATUBĀZES

No 11. maija līdz 10. jūlijam iespējama divu EBSCO zinātnisko tekstu datubāžu resursu iepazīšana:

Piekļuve iespējama no koledžas darba vai mācību datoriem. Informācijas meklēšanas pamācība skatāma youtube.com - Tutorial: EBSCO Databases - remote access.

Aicinām atsauksmes par datubāžu izmantošanas pieredzi, lietderību sūtīt uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv.

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais katalogs  atspoguļo lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumus.

PRIMO – informācijas meklētājs Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajā katalogā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajās un tiešsaistes datubāzēs.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze - satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem.

Nacionālā enciklopēdija – publikācijas par visaptverošām tēmām

Periodika.lv - kultūrvēsturisku periodisko izdevumu digitālo versiju portāls. Lasāmi dažādu nozaru izdevumi, to skaitā arī izdevumi ”Policija” (1936.-1940.), ”Policijas Vēstnesis” (1923.-1926.), ”Jurists” (1928.-1940.) u.c.

Likumi.lv - Latvijas Republikas tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas.

Eur-Lex.europa.eu – Eiropas Savienības tiesību akti.

Duhaime.org: Learn Law – juridisko terminu vārdnīca.

LNB reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamas datubāzes: EBSCO, ScienceDirect, Emerald, Proquest Dissertation and Theses Online, Bibliorossica, Cambridge Journals Online, Cambridge Companions Online, Scopus, Credo Reference, Encyclopædia Britannica Academic Edition, Dawsonera. Pamācības piekļuvei datubāzēm - https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam

Publisko bibliotēku reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes:  “3td e-grāmatu bibliotēka”, Letonika, Nozare.lv, Flipster u.c.