b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Resursi
 

Resursi

 • IESPIEDDARBI

Bibliotēkā ir pieejama studiju programmu īstenošanai atbilstoša mācību un zinātniskā literatūra. Izdevumi izvietoti telpās:
                 - Tiesības. Kriminoloģija. Policijas darbs
                 - Uzziņu literatūra. Datorzinātne. Datortehnoloģijas
                 - Nozaru krājums
                 - Reto izdevumu krājums

 • PERIODISKIE IZDEVUMI

   2019. gadā abonētie periodiskie izdevumi:
       - ”Jurista Vārds”
       - ”Likums un Taisnība”
       - ”Annas Psiholoģija”
       - ”Kas Jauns Avīze"
       - "Sports"
       - "Police: The Law Enforcement Magazine"

   2018. gada abonētie izdevumi: ”Jurista Vārds”, ”Likums un Taisnība”, ”Annas Psiholoģija”, ”Ilustrētā Pasaules Vēsture”, ”Ilustrētā Zinātne”, ”Planētas Noslēpumi”, ”Leģendas”, ”Internal Security”.

Citu gadu periodiskie izdevumi: ”Administratīvā un Kriminālā Justīcija” (1997.-2009.), ”Jurista vārds” (2002.-1018.), ”Juristu Žurnāls” (Nr.3-10), ”Kārtība un Drošība” (Nr.1.,2), ”Likums un Tiesības” (1999.-2009.), ”Kriminalistik” (2006.- 2007.), ”Закон и жизнь” (2004.-2008.), ”Мастерружье” (2010.-2012.).

Vēsturiski nozīmīgi laikraksti (Reto izdevumu krājumā): ”Valdības Vēstnesis” (1919.-1961.), ”Likuma Vārdā” (1997.-2003.), ”Fakts”: kriminālās informācijas laikraksts (1998.-2000.).

 • IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS DOKUMENTI

Speciālās bibliotēkas krājumā ir mācību līdzekļi, speciālā literatūra un citi dokumenti, kas satur klasificēto informāciju un ir valsts noslēpuma objekti. Dokumentu pieejamībai nepieciešama atbilstošas kategorijas speciālā atļauja (vairāk skat. ”Speciālās bibliotēkas lietošanas noteikumi”).

 • KVALIFIKĀCIJAS DARBI

Kvalifikācijas darbi iepazīstami tikai bibliotēkas lasītavā, aizliegta to kopēšana. Pieejams kvalifikācijas darbu saraksts (no 2009.gada).

 • RETUMU KOLEKCIJA

Atsevišķā bibliotēkas telpā izvietoti retumi – īpaši vērtīgi izdevumi. Vecākais izdevums ir krievu valodā par jaunāko laiku vēsturi (1884.), bet latviešu valodā - grāmata ”Sodu likumi par krimināliem un pārmācīšanas sodiem” (1894.). Iepazīstamas 19.gadsimta beigu, 20.gadsimta sākuma grāmatas par dažādiem tieslietu aspektiem - tiesību filozofiju, tiesu medicīnu, ekspertīzi, krimināltiesībām u.c. Pieejami unikāli periodiskie izdevumi – ”Valdības Vēstnesis” (1919.-1961.), ”Likuma Vārdā” (1997.-2003.), ”Fakts”: Kriminālās informācijas laikraksts (1998.-2000.).

 • DATUBĀZES

Informatīvi materiāli/pamācības par resursu saturu, izmantošanas iespējām:

 • "Heinonline datubāzes - "Gun Regulation and Legislation in America", "Slavery in America and the World: History, Culture & Law Subscriptions" (atvērt šeit)
 • ”Datubāzu izmantošanas iespējas: Attālināta piekļuve un lietošana VPK Bibliotēkā” - Lursoft, News.lv, EBSCO, iTiesības) (atvērt šeit)
 • ”Latvijas Vēstnesis – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas 4 platformas” – Vēstnesis.lv, Likumi .lv, Juristavards.lv, LVportals.lv (atvērt šeit)
 • ”Pamācība EBSCO datubāzes izmantošanai” (atvērt šeit)
 • ”Digitālie žurnāli: Policijas darbs” - ”UN Police Magazine”, ”Standing Police Capacity Newsletter”, žurnāli  "Police: The Law Enforcement Magazine", ”Victoria Police”, ”American COP”, ”Police” (atvērt šeit), E-žurnāls policistiem - SIAK: Journal For Police Science and Practice" (atvērt šeit)

 

Līdz 31.decembrim visos VP datoros iepazīstami ”Heinonline” atsevišķu tematisko bloku resursi -  Law Journal Library, Foreign & International Law Resources Database, Legal Classics, Women and the Law (Peggy), World Constitutions Illustrated, World Treaty Library u.c.

 

 

iTiesības – e-žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu, iTiesības - https://itiesibas.lv/

Lursoft - informācija no valsts nozīmīgākajām datubāzēm un reģistriem (uzņēmumu datubāze, tiesu sēdes, CSDD, personas, kadastrs u.c.), Lursoft - https://www.lursoft.lv/

New.lv - "Lursoft” laikrakstu bibliotēka ar publikācijām no vairāk nekā 100 periodiskajiem izdevumiem, News.lv - http://news.lv/

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais katalogs  atspoguļo lielāko Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumus.

Likumi.lv: Latvijas Republikas tiesību akti – tiesību akti un to izmaiņas: visi jaunumi un arhīvs. Sistematizēti tiesību akti. Plašas meklēšanas un personalizētās iespējas.

Eur-Lex.europa.eu – Eiropas Savienības tiesību akti

Duhaime.org: Learn Law – juridisko terminu vārdnīca

Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās brīvpieejas datubāzes:

 • Periodikalv - kultūrvēsturisku periodisko izdevumu digitālās versijas. Lasāmi dažādu nozaru izdevumi, to skaitā arī izdevumi ”Policija” (1936.-1940.), ”Policijas Vēstnesis” (1923.-1926.), ”Jurists” (1928.-1940.) u.c.
 • Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze - satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950.gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem.

Nacionālā enciklopēdija – publikācijas par visaptverošām tēmām

LNB reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes -EBSCOScienceDirectEmerald, Proquest Dissertation and Theses Online, Bibliorossica, Cambridge Journals OnlineCambridge Companions OnlineScopus, Credo Reference, Encyclopædia Britannica Academic Edition, Dawsonera. Pamācības piekļuvei datubāzēm - https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam

Publiskajās bibliotēkās reģistrētiem lasītājiem attālināti pieejamās datubāzes - “3td e-grāmatu bibliotēka”, Letonika, Nozare.lv, Flipster u.c.