f-1.jpg f-2.jpg f-3.jpg f-4.jpg f-5.jpg f-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Par mums
 

Par mums

Valsts policijas koledžas bibliotēka

 

Valsts policijas koledžas Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt izglītojošai, pētnieciskai un metodiskai darbībai nepieciešamos informatīvos resursus, papildināt bibliotēkas krājumu un pieejamo bibliotekāro pakalpojumu klāstu.

Valsts policijas koledžas bibliotēka ir akreditēta un tai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Bibliotēkas struktūru veido:

  • abonements;
  • bibliotēkas juridiskais fonds;
  • bibliotēkas daudznozaru fonds;
  • bibliotēkas fondu krātuves – rezerves eksemplāru krātuve, mazā krātuve un lielā krātuve);
  • bibliotēkas izstāžu zāle (Zelta fonds);
  • lasītava.

2015.gadā ir uzsākta bibliotēkas lietotāju apkalpošana elektroniski abonementa modulī un ir pilnībā pārgājusi uz Bibliotēkas lietotāju apkalpošanu elektroniskajā katalogā.

Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu izmantošanu bibliotēkas apmeklētājiem ieviesta bezskaidras naudas apmaksa ar termināli.

Bibliotēkā regulāri tiek organizētas un lasītavā izliktas apskatei grāmatu izstādes, kas atspoguļo būtiskus notikumus gan valstī, gan Valsts policijā, gan Valsts policijas koledžā, kā arī jaunieguvumu izstādes.

Ne retāk kā reizi gadā tiek papildināts bibliotēkas krājums mācību procesa nodrošināšanai piešķirtā finansējuma ietvaros.

  1. gadā iegādāti 156 iespieddarbi par kopējo summu EUR 3075.02 un saņemti bez vērtības un novērtēti 2141 iespieddarbs par summu EUR 729.95.

Bibliotēkā ir pieejami preses izdevumi: žurnāli- Ilustrētā pasaules vēsture, Leģendas, Ilustrētā zinātne, Jurista vārds, Planētas noslēpumi, Likums un taisnība.

Bibliotēkā ir 50 lasītāju vietas. Lasītavā ir 30 darbavietas. Bibliotēkas lietotājiem un ir pieejami 18 datori, no kuriem 2 datori - informācijas meklēšanai katalogos.

Bibliotēka nodrošina lietotājus ar pilnīgu un kvalitatīvu informāciju, komplektē bibliotēkas krājumu policijas tiesību un speciālās taktikas, tiesību zinātņu, kriminālistikas, humanitāro zinātņu, sporta nozarēs, kā arī citās saistītajās nozarēs, sniedz bibliogrāfiskos un bibliotekāros pakalpojumus. Nodrošina bibliotēkas krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, uzturēšanu un saglabāšanu.

Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotēkas vadītāja Valentīna Krieviņa un vecākā bibliotekāre Iveta Garbuzova un bibliotekāre Iveta Veita.

 

28.03.2017.

Informāciju sagatavoja VPK

Bibliotēkas vadītāja Valentīna Krieviņa

 

Foto