d-1.jpg d-2.jpg d-3.jpg d-4.jpg d-5.jpg d-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Pakalpojumi
 

Pakalpojumi

 

  • IZDEVUMU SAŅEMŠANA UN NODOŠANA

Lai varētu saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus lasīšanai ārpus bibliotēkas, jābūt reģistrētam tās lietotājam.

Bibliotēkas izdevumi tiek izsniegti uz noteiktu termiņu - 30 dienas.

Izmantošanai ārpus bibliotēkas neizsniedz pēdējo iespieddarba eksemplāru, kvalifikācijas darbus, bibliotēkas retumu krājumā esošos materiālus, kā arī viena izdevuma vairākus eksemplārus. Vairāk skat. ”Bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

  • ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Bibliotēkas elektroniskajā katalogā iekļauta informācija par visiem Bibliotēkas krājumā esošajiem izdevumiem. Katalogā nepieciešamo grāmatu vai informāciju iespējams meklēt, izmantojot vairākus kritērijus – autors, nosaukums, izdošanas gads, vieta, izdevējs u.c.

  • ATTĀLINĀTA IZDEVUMU LIETOŠANAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA, IESPIEDDARBU REZERVĒŠANA

Pakalpojumu nodrošina autorizētā datubāze ”Mana bibliotēka”, kura pieejama bibliotēkas elektroniskā kataloga vietnē. Lai izmantotu datubāzes ”Mana bibliotēka” sniegtās iespējas, bibliotēkā jāsaņem individuāls lietotājvārds un parole.

Izdevumu lietošanas termiņa pagarināšanu, iespieddarbu rezervēšanu  iespējams veikt arī elektroniskā (biblioteka@koledza.vp.gov.lv) vai telefoniskā saziņā (tālr.: 67219688).

  • DATORU UN INTERNETA PAKALPOJUMI

Bibliotēkas 20 datoros izmantojamas ofisa programmas, internets, datubāzes, pieejami elektroniskajā mācību vidē ievietotie materiāli.

  • MAKSAS PAKALPOJUMI (KOPĒŠANA, PRINTĒŠANA U.C.)

Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi (MK noteikumi Nr.256). Bibliotēkā tiek veikti bezskaidras naudas norēķini, izmantojot maksājumu termināli.

  • STARPBIBLIOTĒKU ABONEMENTS

Iespieddarbus, kuri nav Bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citām lielākajām zinātniskajām bibliotēkām, izmantojot Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus. Nepieciešamo informāciju vai izdevumus var meklēt Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā. Pieprasījumi veicami koledžas bibliotēkā klātienē vai nosūtāmi uz e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv SBA pasūtītos izdevumus var saņemt 2-3 nedēļu laikā, tie netiek izsniegti līdzņemšanai, bet ir izmantojami tikai bibliotēkas lasītavā.

  • KONSULTĀCIJAS

Bibliotēkas apmeklētāji var iegūt informāciju par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, struktūru, krājumiem un to izvietojumu, informācijas meklēšanas iespējām katalogos un datubāzēs.