b-1.jpg b-2.jpg b-3.jpg b-4.jpg b-5.jpg b-6.jpg
Sākums   > Struktūrvienības   > Bibliotēka   > Pakalpojumi
 

Pakalpojumi

 

  • Izdevumu saņemšana un nodošana

Lai varētu saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus lasīšanai ārpus bibliotēkas, jābūt reģistrētam tās lietotājam.

Bibliotēkas izdevumi tiek izsniegti uz noteiktu termiņu - 30 dienas.

Izmantošanai ārpus bibliotēkas neizsniedz pēdējo iespieddarba eksemplāru, kvalifikācijas darbus, bibliotēkas retumu krājumā esošos materiālus, kā arī viena izdevuma vairākus eksemplārus. Vairāk skat. ”Bibliotēkas lietošanas noteikumi”.

 

  • Elektoniskais katalogs

Bibliotēkas krājumā ir 35513 iespieddarbi, kuri ir iepazīstami elektroniskajā katalogā.

 

  • Attālināta izdevumu lietošanas termiņa pagarināšana, iespieddarbu rezervēšana

Pakalpojumu nodrošina autorizētā datubāze ”Mana bibliotēka”, kura pieejama bibliotēkas elektroniskā kataloga saskarnē. Datubāzes lietošanai pie bibliotekāra ir jāsaņem individuāls lietotājvārds un parole.

Iespējama arī elektroniska (biblioteka@koledza.vp.gov.lv) un telefoniska saziņa (tālr.: 67219688).

 

  • Datoru un interneta pakalpojumi

Bibliotēkas 18 datoros izmantojamas ofisa programmas, internets, datubāzes.

 

  • Konsultācijas

Bibliotēkas apmeklētāji var iegūt informāciju par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, struktūru, krājumiem un to izvietojumu, informācijas meklēšanas iespējām katalogos un datubāzēs.

 

  • Maksas pakalpojumi (kopēšana, printēšana u.c.)

Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādi (MK noteikumi Nr.256). Bibliotēkā tiek veikti bezskaidras naudas norēķini, izmantojot maksājumu termināli.

 

  • Starpbibliotēku abonements

Pakalpojums nodrošina iespēju pasūtīt bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Grāmatas var saņemt 10 dienu laikā, bet raksta kopiju – 2 līdz 3 dienu laikā. Iespieddarbi, kas saņemti izmantojot Starpbibliotēku abonementu, ir izmantojami tikai bibliotēkā uz vietas.

Pieprasījumi veicami klātienē vai nosūtāmi uz e-pastu: biblioteka@koledza.vp.gov.lv